Logga in

Energisnålaste yrkesskolan invigd

Publicerad
22 sep 2016, 13:39

Nu är Sveriges mest energieffektiva yrkesskola formellt invigd. Med solfångare, värmelager, FTX-ventilation och värmepumpar beräknas energianvändningen landa på knappa 28 kWh/ m² och år.

Inför höstterminen i år togs den nya byggnaden vid yrkesgymnasiet Fredrika Bremergymnasiet i Haninge i drift. Skolan presenterades av rektor Robert Aspfors vid en branschfrukost med efterföljande rundtur som lockade allt från lokalpolitiker till VVS-installatörer.

Värmesystemet är konstruerat av Norconsult och bygger på det patentsökta systemet ”Active Solar Energy Storage”, ASES. Systemet baseras på att fastigheten värms upp med sol hela året. Sommarens stora solinstrålning lagras till vintern när den behövs som mest. Enligt Norconsult passar systemet alla typer av fastigheter.

Under den 9 500 m² stora skolbyggnaden i Haninge finns ett två meter djupt värmelager. Utrymmet har grävts och sprängts ut och sedan fyllts med fint stenmjöl. Via 20 km PEX-rör lagras det värmeöverskott som kommer från solfångarna.

Solfångarna har en total yta på 1 050 m² och används sommartid också direkt för tappvarmvatten. Under uppvärmningssäsongen tas den lagrade värmen tillvara genom värmepumpar. Eftersom värmepumparna har hög förångningstemperatur stiger värmefaktorn, COP, till 8.

Skolan har radiator- och golvvärme men också luftburen värme i ett FTX-system. I byggnaden finns bilverkstad, lackeringsboxar, svetsbås och storkök.

I den nya skolbyggnaden vid Fredrika Bremergymnasiet finns bland annat VVS- och fastighetsprogrammet samt El- och energiprogrammet.