Logga in

Här tillverkas framtidens värmepumpar som förenklar installatörernas vardag

Publicerad
22 okt 2019, 15:20

Digitalisering, tillsammans med miljö- och energikrav, driver på utvecklingen hos en av Europas ledande värmepumptillverkare. ”Vi vill gå mot så mycket plug and play som möjligt”, säger marknadskommunikationschefen.

Innanför stängslet flyttar och vrider industrirobotar komponenter, plåtar, värmeväxlare och kompressorer i mekaniska rörelser. De skruvas ihop och blir embryon till värmepumpar som lyfts upp på ett löpande band för vidare påbyggnad i fabriken.

Fabrikschefen Per Hansson guidar genom produktionslinan i Markaryd tillsammans med Andreas Johnsson, produktansvarig för bergvärme, och Magnus Axelsson, marknadskommunikationschef. Foto: Jan Fredriksson

I just denna fabrik arbetar omkring 200 anställda i skift. Inför högsäsongen på hösten är produktionstakten högre och det kan behövas nattskift vid vissa flaskhalsar.

Kylföretagare ska förse Sverige med värme

Nibe har precis lanserat en ny värmepumpserie, S-serien, och det är en stor del av framtiden, menar Andreas Johnsson, produktansvarig för bergvärme, och Magnus Axelsson, marknadskommunikationschef, hos Nibe.

Den tekniska utvecklingen av värmepumpar har gått snabbt. Och det har flera orsaker, menar de.

” Värmepumpar är i dag tekniskt sett väldigt effektiva.”
Andreas Johnsson, produktchef, Nibe.

– Det är tuffa miljö- och effektivitetskrav från EU. Men också konkurrens och kundernas förväntningar, säger Andreas Johnsson.Andreas Johnsson, produktchef, Nibe. Foto: Jan Fredriksson

– Värmepumpar är i dag tekniskt sett väldigt effektiva. Det finns kanske utrymme för prestandahöjning på 5–10 procent, men de är redan på sådan nivå att kostnaden kan bli för hög i förhållande till förbättringen, fortsätter han.

Enligt Andreas Johnsson handlar det mer om att tänka på systemeffektiviteten i helhet, till exempel att hålla låga framledningstemperaturer över året för att få upp verkningsgraden.

IT-entreprenör går in i värmepumpföretag

– Under senare år har utvecklingen gått från on-off till inverterstyrda värmepumpar. Med energimärkning och ny standard räknas den årliga värmefaktorn, SCOP. Inverterstyrda värmepumpar tar bättre hänsyn till systemets verkningsgrad än COP gjorde som mer var en momentan punkt. Dessutom har kunderna upptäckt att det ger stor besparing, säger han.

– De nya värmepumparna är också mer förlåtande vid renovering. Det kan ofta vara svårt för kunden att veta husets verkliga effektbehov. De inverterstyrda värmepumparna dimensioneras för att täcka 100 procent av värmebehovet. Men ofta kan de ge lite mer än vad som krävs på årets kallaste dag, förklarar Andreas Johnsson.

Traditionellt har on-offreglerade bergvärmepumpar dimensionerats för att täcka 60–80 procent av värmeeffektbehovet. Det berodde till stor på att installationen skulle vara kostnadseffektiv och minimera antalet start och stopp, menar han.

Nibe nya S-serie, här med luft/vattenutförande. Foto: Jan Fredriksson

Ofta handlar det numera om att ersätta äldre värmepump i befintliga system.

– I många fall finns ett befintligt borrhål och de nya smarta maskinerna anpassar sig till energikällan. Det kallas för brinestyrning, eller köldbärartemperaturstyrning. Om det är osäkert hur djupt borrhålet är, alltså hur stor värmepump den nya ska ersätta, så anpassar sig den till hur mycket energi som kan tas ur borrhålet. Och nyttjar det alltid maximalt, säger Andreas Johnsson.

Generellt gäller förstås att se till hela systemet för att få hög värmefaktor. Hög köldbärartemperatur och låg framledningstemperatur i värmesystemet.

Nytt energisystem ger mindre utsläpp och bättre arbetsmiljö

Digitaliseringen ger förutsättningar för effektivare styrning och större användarvänlighet. Nibe har egen utveckling av mjukvara, molntjänster och elektronik.

Inställningar kan göras på touch-skärm med svepfunktion, eller med mobiltelefon och wifi. Foto: Jan Fredriksson

– Den utvecklingen har accelererat på senare år. När vi lanserade den senaste värmepumpserien, gjorde vi en jämförelse. På 1990-talet hade värmepumpen 2 000 kodrader, den nya serien har miljontals rader kod. För att produkten ska vara så intelligent och användarvänlig den kan vara, så krävs den typen av avancerade styrplattformar och elektronik, säger Andreas Johnsson.

Det ska ge fördelar till både användare och installatörer.Magnus Axelsson, marknadskommunikationschef, hos Nibe. Foto: Jan Fredriksson

– Framtidens installatörer behöver inte vara jättetekniska, de ska kunna använda den hjälp och den teknik som finns. Vi försöker förenkla installatörens vardag. Det har vi har också digitaliseringen att tacka för. Vi vill gå mot så mycket ”plug-and-play” som möjligt. Det ska vara enkelt att installera, enkelt att övervaka och ha kontroll för att hjälpa våra kunder, säger Magnus Axelsson.

Läs hela reportaget i VVS-Forum nummer 10/2019.