Logga in

Många företag missar anställdas innovationer

Publicerad
13 feb 2015, 09:33

Över hälften av landets företag följer inte upp de anställdas innovationer. Var sjätte ingenjör har en idé som skulle kunna leda till en kommersiell produkt eller skapa nya jobb, men den följs oftast inte upp, enligt en ny rapport från Sveriges ingenjörer som tidningen Arbetsliv refererar till.

När den fackliga organisationen Sveriges ingenjörer frågade medlemmarna om innovationsklimatet på arbetsplatserna svarade 57 procent att arbetet med innovationer inte följs upp. Nästan två tredjedelar uppgav att de ville ha en ansvarig person för innovationsarbetet på företaget. Närmare hälften (44 procent) sa att de överhuvudtaget inte tid för idéutveckling.

– Orsaken är rapportsjukan som även har drabbat lärare och läkare. Det börjar bli ett arbetsmiljöproblem, man har så mycket administrativt arbete att man inte hinner med utvecklingsarbetet, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer till tidningen Arbetsliv.

Peter Larsson anser att det krävs ett medvetet och systematiskt arbetssätt för att säkerställa att idéer tas om hand på ett bra sätt.

– Ägarna måste ställa krav på att företagen i sina årsredovisningar redovisar vad de har för strategiskt arbete för att ta hand om idéer, säger han.

Här är Sveriges ingenjörers tips till företagen:

  • Låt medarbetare få tid för innovation inom ramen för ordinarie tjänst. Det är individer som skapar förnyelse.
  • Uppmärksamma innovatörer generöst och lyft fram goda exempel. Det skapar ett gott idéklimat som gynnar både individen och företaget.
  • Tillsätt innovationsledare i företaget med mandat och resurser och som har ledningens uppdrag att föra nya idéer till innovation.

Frågan ställdes till 108 000 yrkesverksamma ingenjörer och besvarades av 64 procent.

 Läs rapporten här