1 000 dör i förtid av vedeldning

Publicerad 30 jan 2015, 15:24

En ny rapport visar att över 5 000 personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Av dessa uppskattas förbränningspartiklar från vedeldning orsaka mer än 1 000 dödsfall. Rapporten, som publiceras i dag, har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen.

– Luftkvaliteten har blivit något bättre sedan den tidigare undersökningen som gjordes med uppgifter från 2005, men fortfarande är halterna av luftföroreningar för höga, framförallt i storstäderna, säger Karin Sjöberg, chef för enheten Luftföroreningar och åtgärdsstrategier på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

I studien, som bygger på uppgifter från 2010, har IVL och Umeå universitet räknat på den svenska befolkningens exponering för luftföroreningar samt de samhällsekonomiska konsekvenserna av dessa. Beräkningarna har gjorts för kvävedioxid och för partiklar i storleken 2,5 respektive 10 mikrometer eller mindre (PM2,5 och PM10).

Forskarna bakom studien uppskattar antalet förtida dödsfall totalt på grund av dessa exponeringar till cirka 5 500 per år. Förbränningspartiklar från vedeldning beräknas svara för drygt 1 000 dödsfall årligen.