Energiforskningen samlas

Publicerad 9 dec 2014, 08:52

Energibranschen samlar forskningen i det nya bolaget Energiforsk. Från årsskiftet kommer bolaget att omfatta verksamheten i Elforsk, Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center (SGC) samt forskningsprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme.

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska Kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi har option på ägarskap. Bildandet av Energiforsk kommer efter år av diskussioner eftersom ett gemensamt forskningsbolag ökar slagkraften inför en utmanande framtid, skriver Energiforsk i ett pressmeddelande.

I forskningsföretagens nätverk finns cirka 1 200 experter från berörda uppdragsgivare. Energiforsk kommer att ha verksamheten i Stockholm och i Malmö med ett 20-tal medarbetare.

– Verksamheten kommer att spänna över hela energisystemet med helhetsperspektivet i fokus. Det ger förutsättningar att arbeta med rätt frågeställningar inom forskningen. Energiforsk kommer att samla aktörer från industrin, samhället och den akademiska världen. Biogas och nya drivmedel är liksom el viktiga för framtidens transporter. Gasturbiner kan bli ett viktigt komplement till allt mer vindkraft i energisystemet, säger Magnus Olofsson, vd i Energiforsk, i pressmeddelandet.

Energisystemet hänger ihop allt mer och ett samägt forskningsbolag medverkar till effektivare forskning över gränserna, där olika energibärare ingår. Enligt Energiforsks ordförande Jan Samuelsson skapar en gemensam forskningsorganisation en fruktbar forskningsmiljö med fokus på nytta för uppdragsgivarna. Ambitionen är även att öka möjligheterna till större forskningssatsningar från exempelvis EU.

– Sverige har sedan länge varit bra på att producera el, fjärrvärme och kraftvärme, baserat på olika bränslen. I främst södra delen av landet finns gas och över hela ytan ökar nu antalet vindkraftverk samtidigt som kunderna alltmer engagerar sig i egen solelproduktion. I en framtid med ett ännu mer decentraliserat och europeiskt energisystem blir det viktigare att forska kring effektiva och samordnade lösningar, säger Jan Samuelsson.

Omsättningen i de olika forskningsbolagen är ungefär 250 miljoner kronor om året.