Riksrevisionen: ”Utbilda fler yrkeslärare”

Publicerad 18 sep 2014, 13:47

Studenter väljer inte yrkeslärarutbildningen eller andra lärarutbildningar som arbetsmarknaden behöver mest. Regeringen bör därför aktivare styra hur universitet och högskolor bestämmer antalet platser på olika lärarutbildningar. Det menar Riksrevisionen i en ny rapport.

Universitet och högskolor bör stärka sitt arbete med att rekrytera studenter till lärarutbildningar där det finns brist på arbetsmarknaden, enligt Riksrevisionens rapport ”Statens dimensionering av lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare?”.

– Vi står inför en lärarbrist som riskerar att förvärras om inte fler studenter går utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Regeringen bör därför vara mer aktiv i sin styrning av hur universitet och högskolor bestämmer antalet platser på lärarutbildningarna, säger riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande.

Både Högskoleverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) har sen tidigare påtalat bristen på utbildade yrkeslärare och att pensionsavgångarna är höga. Enligt Högskoleverkets prognoser behöver det framför allt utbildas fler yrkeslärare, speciallärare samt lärare för grundskolans årskurser 7–9.

Högskoleverket har också gjort bedömningen att antalet utbildade yrkeslärare inte kommer att motsvara rekryteringsbehovet de närmaste åren.

Statistiska centralbyrån (SCB) har också pekat på risk för brist på lärare i matematik och naturvetenskap. SCB bedömer även att brist på speciallärare/specialpedagoger och yrkeslärare i Stockholm kommer att råda fram till år 2020.

Rekommenderade artiklar

Akut brist på yrkeslärare

Vägghängda toaletter blir alltmer populära. TECE WC-fixtur med Safetybag gör det snabbt och enkelt att installera.

Annons

”Vi sparar både tid och kapar arbetsmoment”

Allt fler väljer att installera vägghängda toaletter. TECE har tagit fram en revolutionerande WC-fixtur som gör det jobbet enklare och snabbare för installatören – […]

Nobben för branschens utbildningar

VVS-programmet bland dem som ger bäst jobbchans

Yrkeskompassen leder unga till jobb

Arbetsförmedlingen har inför det förestående gymnasievalet uppdaterat sin informationstjänst Yrkeskompassen. Den visar att behovet av VVS-montörer och VVS-ingenjörer är mycket stort och att utsikten för att få jobb är väldigt goda i dag men också på både fem och tio års sikt.

Uppgivenhet blandat med glädje

Reaktionerna från organisationerna inom VVS- och kylområdet präglas i dag av både glädje och uppgivenhet efter gårdagens besked om beviljade utbildningar inom Yrkeshögskolan. 

Kritiserad och utskälld

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), har länge stått i skottgluggen för installationssektorns missnöje för att utbildningar som leder till jobb får avslag. I kommande nummer av VVS-Forum svarar myndighetschefen Thomas Persson på kritiken.

Miljardsatsning på validering ska ge flyktingar jobb

BUDGET 2016. Regeringen inför den första oktober en valideringsreform som beräknas kosta drygt en miljard kronor under fyra år. Tanken är att samla information om vad olika utbildningar innehåller och på vilken nivå de ligger. – Det ska underlätta arbetet och stimulera utvecklingen av validering, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), i en pressrelease från regeringskansliet.

Byggeffektivitet kan bli nytt forskningscentrum på KTH

Centrum för byggeffektivitet kommer ett nytt forskningscentrum att heta – om det blir verklighet. Enligt långt gångna planer ska centrat finnas på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, erfar VVS-Forum. – Vi undersöker nu vilken roll installationsbranschen ska ha, säger Magnus Everitt på VVS Företagen, som håller i projektet.

Lego kan ge fler ingenjörer

För att förbättra elevers matematikkunskaper har industrikoncernen Midroc tillsammans med KTH-studenten Tecla Malmström engagerat sig i ett projekt som syftar till att öka intresset för ingenjörsyrket. Projektet är att bygga en robot av legoklossar efter ritning och programmera den med hjälp av en dator, enligt en artikel i Dagens Nyheters nätupplaga, dn.se.

LO och S vill reformera Yrkeshögskolan

Socialdemokraterna och LO vill bekämpa arbetslösheten genom att bland annat skärpa kraven på Yrkeshögskolan och återinföra högskolebehörigheten på gymnasieskolans yrkesprogram. Kraven ligger i linje med vad installationsbranscherna, däribland VVS Företagen, länge har efterlyst.