Logga in

Riksrevisionen: ”Utbilda fler yrkeslärare”

Publicerad
18 sep 2014, 13:47

Studenter väljer inte yrkeslärarutbildningen eller andra lärarutbildningar som arbetsmarknaden behöver mest. Regeringen bör därför aktivare styra hur universitet och högskolor bestämmer antalet platser på olika lärarutbildningar. Det menar Riksrevisionen i en ny rapport.

Universitet och högskolor bör stärka sitt arbete med att rekrytera studenter till lärarutbildningar där det finns brist på arbetsmarknaden, enligt Riksrevisionens rapport ”Statens dimensionering av lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare?”.

– Vi står inför en lärarbrist som riskerar att förvärras om inte fler studenter går utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Regeringen bör därför vara mer aktiv i sin styrning av hur universitet och högskolor bestämmer antalet platser på lärarutbildningarna, säger riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande.

Både Högskoleverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) har sen tidigare påtalat bristen på utbildade yrkeslärare och att pensionsavgångarna är höga. Enligt Högskoleverkets prognoser behöver det framför allt utbildas fler yrkeslärare, speciallärare samt lärare för grundskolans årskurser 7–9.

Högskoleverket har också gjort bedömningen att antalet utbildade yrkeslärare inte kommer att motsvara rekryteringsbehovet de närmaste åren.

Statistiska centralbyrån (SCB) har också pekat på risk för brist på lärare i matematik och naturvetenskap. SCB bedömer även att brist på speciallärare/specialpedagoger och yrkeslärare i Stockholm kommer att råda fram till år 2020.

Rekommenderade artiklar

Akut brist på yrkeslärare

Annons

Banbrytande framsteg inom pumpindustrin – tack vare ny in-line-pump

Med sin avancerade teknik och breda prestandaomfattning sätter EtaLine Pro från KSB en ny standard inom pumphantering – från planering till drift.

Nobben för branschens utbildningar

VVS-programmet bland dem som ger bäst jobbchans

Yrkeskompassen leder unga till jobb

Arbetsförmedlingen har inför det förestående gymnasievalet uppdaterat sin informationstjänst Yrkeskompassen. Den visar att behovet av VVS-montörer och VVS-ingenjörer är mycket stort och att utsikten för att få jobb är väldigt goda i dag men också på både fem och tio års sikt.

Uppgivenhet blandat med glädje

Reaktionerna från organisationerna inom VVS- och kylområdet präglas i dag av både glädje och uppgivenhet efter gårdagens besked om beviljade utbildningar inom Yrkeshögskolan. 

Kritiserad och utskälld

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), har länge stått i skottgluggen för installationssektorns missnöje för att utbildningar som leder till jobb får avslag. I kommande nummer av VVS-Forum svarar myndighetschefen Thomas Persson på kritiken.

Miljardsatsning på validering ska ge flyktingar jobb

BUDGET 2016. Regeringen inför den första oktober en valideringsreform som beräknas kosta drygt en miljard kronor under fyra år. Tanken är att samla information om vad olika utbildningar innehåller och på vilken nivå de ligger. – Det ska underlätta arbetet och stimulera utvecklingen av validering, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), i en pressrelease från regeringskansliet.

Byggeffektivitet kan bli nytt forskningscentrum på KTH

Centrum för byggeffektivitet kommer ett nytt forskningscentrum att heta – om det blir verklighet. Enligt långt gångna planer ska centrat finnas på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, erfar VVS-Forum. – Vi undersöker nu vilken roll installationsbranschen ska ha, säger Magnus Everitt på VVS Företagen, som håller i projektet.

”Ska vi utbilda till arbetslöshet?”

Fler tjejer vill bli VVS-montörer