Logga in

Byggeffektivitet kan bli nytt forskningscentrum på KTH

Publicerad
19 mar 2015, 11:03

Centrum för byggeffektivitet kommer ett nytt forskningscentrum att heta – om det blir verklighet. Enligt långt gångna planer ska centrat finnas på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, erfar VVS-Forum.

– Vi undersöker nu vilken roll installationsbranschen ska ha, säger Magnus Everitt på VVS Företagen, som håller i projektet.

Centrum för byggeffektivitet kommer att ha en egen organisation med styrelse och på sikt en egen professur. Centrumet kommer också att arbeta nära näringslivet.

Fokus kommer initialt att ligga på byggproduktion och bygglogistik. Investeringar görs för omkring 300 miljarder kronor årligen i sektorn. Trots det hänger forskningen inte med när det gäller produktions- och logistikfrågor, menar Centrum för byggeffektivitet. I projektet bakom centrumet finns bland andra Mårten Lindström, More10, Rikard Espling, Skanska, Tina Karrbom-Gustavsson, KTH och Björn Beskow, NCC.

Några exempel på det som centrumet kommer att titta närmare på när det gäller byggproduktion och bygglogistik är:

  • Processeffektivitet.
  • Effektiva och hållbara informationssystem.
  • Beställarkompetens, däribland upphandling och projektledning.
  • Förvaltningsfrågor, där en ny professur enligt plan ska inrättas under 2018.

I dagsläget har Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) gett anslag på en halv miljon kronor till uppbyggnads- och planeringsarbetet. Merparten av övrig finansiering kommer KTH i samverkan med näringslivet att stå för.

Centrum för byggeffektivet ska enligt planerna kunna starta redan under 2015.