Stora skillnader mellan pelletspannor

Publicerad 26 mar 2014, 13:34

Det är stora skillnader mellan pelletspannor på svenska marknaden. Rätt pelletspanna kan minska pelletsanvändningen med 800 kilo per år. Det visar Energimyndighetens test av elva pannor.

Energimyndigheten har nu gjort det hittills mest omfattande testet av pelletspannor i Sverige. Det är elva pannor för småhus som uppvisar stora skillnader i fråga om effektivitet och utsläpp till omgivningen.

– Med den effektivaste pannan i testet kan du minska dina pelletsinköp med 800 kilo per år samtidigt som du minskar miljöutsläppen, säger Martijn Jansen som är ansvarig för testet vid Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Det är också stora skillnader i pris, den dyraste är nästan tre gånger dyrare än den billigaste. Men de dyrare pannorna har generellt låga miljöutsläpp och fler finesser som underlättar eldning och skötsel.

Energimyndigheten har också mätt pannornas utsläpp – hur mycket kolmonoxid, oförbrända kolväten, kväveoxider och partiklar som släpps ut via skorstenen. Utsläppen påverkar hälsan och miljön, lokalt och globalt, menar Energimyndigheten.

– Testet visar att det är stora skillnader i utsläpp. Ett enkelt sätt att minska utsläppen betydligt är att koppla pelletspannan till en ackumulatortank, berättar Martijn Jansen.

För att minska utsläppen ska pelletspannan vara rätt installerad och intrimmad för att passa huset, menar Energimyndigheten

En pelletspanna är speciellt anpassad för pellets och ska inte förväxlas med en oljepanna eller kombipanna som kompletterats med en brännare för pellets. En sådan lösning är vanlig, men är inte lika effektiv och miljöutsläppen blir även högre.