Stora skillnader mellan pelletspannor

Publicerad 26 mar 2014, 13:34

Det är stora skillnader mellan pelletspannor på svenska marknaden. Rätt pelletspanna kan minska pelletsanvändningen med 800 kilo per år. Det visar Energimyndighetens test av elva pannor.

Energimyndigheten har nu gjort det hittills mest omfattande testet av pelletspannor i Sverige. Det är elva pannor för småhus som uppvisar stora skillnader i fråga om effektivitet och utsläpp till omgivningen.

– Med den effektivaste pannan i testet kan du minska dina pelletsinköp med 800 kilo per år samtidigt som du minskar miljöutsläppen, säger Martijn Jansen som är ansvarig för testet vid Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Det är också stora skillnader i pris, den dyraste är nästan tre gånger dyrare än den billigaste. Men de dyrare pannorna har generellt låga miljöutsläpp och fler finesser som underlättar eldning och skötsel.

Energimyndigheten har också mätt pannornas utsläpp – hur mycket kolmonoxid, oförbrända kolväten, kväveoxider och partiklar som släpps ut via skorstenen. Utsläppen påverkar hälsan och miljön, lokalt och globalt, menar Energimyndigheten.

– Testet visar att det är stora skillnader i utsläpp. Ett enkelt sätt att minska utsläppen betydligt är att koppla pelletspannan till en ackumulatortank, berättar Martijn Jansen.

För att minska utsläppen ska pelletspannan vara rätt installerad och intrimmad för att passa huset, menar Energimyndigheten

En pelletspanna är speciellt anpassad för pellets och ska inte förväxlas med en oljepanna eller kombipanna som kompletterats med en brännare för pellets. En sådan lösning är vanlig, men är inte lika effektiv och miljöutsläppen blir även högre.

Rekommenderade artiklar

Dags att byta vedpanna

Annons

2020 gav branschen ökad effektivitet och lönsamhet

Pandemiåret 2020 var på många sätt ett år fyllt av utmaningar. Installationsbranschen har ändå mycket att glädjas åt vid årssummeringen. Nyckeltalen visar bland annat på ökad tillväxt, bättre effektivitet samt bättre lönsamhet.

Nordiska lösningar toppen för klimatet

Moderna braskaminer mycket bättre

Moderna braskaminer är mycket mer effektiva och miljövänliga än äldre. Det visar Energimyndighetens senaste test.

13 nya lagar som påverkar VVS-branschen från årsskiftet

VVS-Forum har listat 13 nya lagar som börjar gälla från den 1 januari 2016 och som berör VVS-branschen. Personalliggare i byggbranschen och att ROT-avdraget försämras från 50 till 30 procent är några exempel på nya lagar som träder i kraft efter årsskiftet. 

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

40 miljoner kronor för energieffektivt byggande

Nu öppnar den fjärde utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2 med ett stöd på sammanlagt 40 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende och ansökan ska skickas in senast den 3 november i år.

Över 50 miljoner till projekt om energisnålt byggande

Satsning på forskning inom energi och klimat

Mer flyktiga organiska ämnen i passivhus