Hus utan utsläpp borde vara målet

Publicerad 10 feb 2012, 13:17

Målet 2020 bör vara näranollutsläppshus, det vill säga att vi bygger nya hus som inte orsakar utsläpp som skadar klimatet och miljön. Det skriver Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, i sitt remissyttrande till regeringen.

Anledning är EU:s direktiv som fokuserar på näranollenergibyggnader.

– Noll energi är inte huvudsaken, utan noll klimatpåverkan. Boendet kommer alltid att kräva energi i vårt kalla klimat, men det ska vara lite energi och framför allt ska den vara förnybar och inte orsaka utsläpp av klimatgaser. Solvärme och biobränslen är bra exempel på energikällor som med fördel kan utnyttjas. Idag missgynnas tyvärr dessa energikällor, liksom miljövänlig fjärrvärme, av nybyggnadsreglerna, säger Gustav Melin, vd i Svebio i ett pressmeddelande.

Svebio underkänner i remissyttrandet också regeringens definition av näranollenergibyggnader. Enligt regeringens förslag skulle direktivet vara uppfyllt redan med dagens nybyggnadsregler. Nya hus i Sverige använder en hel del energi, i småhusens fall nästan enbart som el, och de kan inte betraktas som nollenergihus, enligt Svebio.