Logga in

Här är kraven höga på hållbarhet

Publicerad
14 sep 2017, 06:00

Energisnålhet och träkonstruktioner är gemensamma nämnare för de energisnåla husen i nya Vallastaden. 

Cirka tio procent av husen som visas är passiv- eller plusenergihus och något fler än så har solceller. Det är mer än i Sverige generellt.

Hållbar teknik i Vallastaden

De aktörer som tillåtits bygga i nya stadsdelen Vallastaden i Linköping har höga krav på hållbarhet – social och miljömässig. Därför är många hus byggda helt eller delvis i trä, flera med massiv trästomme.

”Det kan tyckas lite, men jämfört med hela landet är det ändå bra.”

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Husen ska också vara välisolerade och ha låg energianvändning – 25 procent lägre än gällande BBR. En tiondel av husen klarar passivhuskraven.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

– Det kan tyckas lite, men jämfört med hela landet är det ändå bra, menar Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Kommunala bostadsbolaget Stångåstaden har tagit uppdraget på allvar och uppfört sex olika hus i Vallastaden – en radhuslänga och fem flerbostadshus varav ett är så kallat plusenergihus.

Huset är konstruerat med utgångspunkt från Febys beräkningar för nollenergihus. Det har solceller på taket och är ihopbyggt med flerbostadshuset intill, som uppfyller Stångåstadens vanliga krav.

 

– En fördel med att bygga två hus bredvid varandra är att hela ytan på det ena takets södersida har kunnat användas till solceller. De båda husen har också gemensamt fläktrum och undercentral, berättar Mats Persson, projektledare från Stångåstaden.

Båda husen har FTX med motströmsväxlare. Byggnadernas energiprestanda blir också bättre när det är färre ytterväggar.

Supereffektivt hus invigt

Plusenergihuset har beräknad energianvändning 42 kWh/m2, år och det vanliga huset 46 kWh/m2, år. Genomsnittlig energianvändning för hus byggda i Sverige mellan 2011–2013 är 89 kWh/m2, enligt Energimyndighetens senaste statistik.

– Eftersom fjärrvärme är ett krav i stadsdelen kunde vi inte jobba med värmepumpar och liknande, utan det vi arbetat med är elen, effektiva installationer och byggtekniken, säger Mats Persson.

Så funkar hus utan rör och sladd

Beräkningen visar att solcellerna ska ge 29 000 kWh/år. Huset drar totalt 59 000 kWh/år för el, värme och varmvatten. Tack vare viktningen i formeln, där primärenergifaktorn för el är 2,5 och 0,8 för fjärrvärme, blir överskottet 11 000 kWh/år.

Ungefär 12 procent av husen i Vallastaden har solelsinstallationer av något slag. Ett annat exempel är HSB Östergötlands tre radhus med solceller på taket, kallade energisparhus. Totala energibehovet inklusive varmvatten och fastighetsel är 43 kWh/m2, år. Solcellerna producerar 63 kWh/m2 och år, vilket ger ett överskott på 20 kWh/m2, år.