Här är värmepumparna som säljer bäst

Publicerad: 20 oktober 2020 Text: Eva-Maria Fasth

Under tredje kvartalet har försäljningen av värmepumpar ökat med 6 procent. Det är framför allt två typer av värmepumpar som sålt bäst hittills under 2020.

Under årets tre första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 5,8 miljarder kronor, det är en ökning med 9 procent jämfört med samma period 2019.

Nytt test: Här är de bästa värmepumparna i Folksams granskning.

Försäljningen av luft/vattenvärmepumpar ökade med 31 procent perioden juli–september jämfört med samma period förra året.

Även försäljningen av frånluftsvärmepumpar har ökat kraftigt, med 20 procent. Däremot har försäljningen av bergvärmepumpar minskat med 14 procent under tredje kvartalet.

Här tinar hybrider upp frusna berghål som moderna värmepumpar inte rår på

Per Jonasson– Branschen har inte påverkats nämnvärt av coronapandemin, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP). Men det är bara för segmentet bergvärmepumpar som vi ser en nedgång. Om inget drastiskt inträffar så finns det inget som talar för att nuvarande trend kommer att ändras under resten av året.

Kundens mål var minskade kostnader men elräkningen ökade efter värmepumpsinstallationen. Vad hände?

Försäljningen inom segmentet fastighetsvärmepumpar har minskat under tredje kvartalet med 17 procent. Totalt under året har försäljningen ökat med 4 procent.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag av värmepumpar:

Första till och med tredje kvartalet 2020.

Totalt     6 procent
Luft/vattenvärmepumpar   30 procent
Frånluftsvärmepumpar   11 procent
Bergvärmepumpar   – 8 procent
Källa: SKVP  
Fler nyheter