Foto: Getty Images

Har du koll på de här 5 vattenskadesäkra knepen?

Publicerad: 26 augusti 2020 Text: Jan Fredriksson

Det finns inga genvägar till vattenskadesäkra VVS-installationer. Det krävs metodiskt arbete och tillförlitliga produkter. Här är några viktiga punkter.

Foto: Getty Images1

Följ monteringsanvisningarna. Tillverkare av VVS-produkter är experter på sina produkter och ska ha användbara instruktioner till dem. Om de inte går att följa – tala om det för tillverkaren eller köp andra produkter. De leverantörer som avtalar med Säker Vatten har sina anvisningar bedömda och accepterade.

Läs mer om vattenskador: ”Man behöver lära sig rota i gamla kåkar”

Efter megamissarna: Badrummet totalrenoveras – för tredje gången


Foto: Getty Images2

Ta ansvar för golvbrunnen. Det är den mest kritiska detaljen i ett badrum där mängder av vatten ska passera under badrummets livslängd. Installationen av golvbrunnen får inte överlåtas till byggaren, bagaren eller bysmeden.

 

Läs mer: Få koll på cool fakta

Foto: Getty Images3

Typgodkännande. CE-märkning i all ära, men det kan inte helt ersätta typgodkännandet. Ett oberoende testinstitut bedömer om en produkt lever upp till funktionskraven, till exempel vattenskade­säkerhet, i byggreglerna.

 

Foto: Getty Images4

Vattenfelsbrytare. Det finns en stor potential att minska vatten­skadorna i småhus med hjälp av vattenfelsbrytare, enligt statistiken upp till 30 procent. Snart finns också en provningsmetod för att se om produkterna håller vad de lovar.

 

Läs mer: Så anpassas kontoret för livet efter corona

Foto: Getty Images5

Badkarskurvan. En vis man sa: Vattenskadorna följer badkarskurvan. I början av en installations liv händer en massa skador, likaså i slutet, men däremellan är det ganska lugnt. Det bekräftas också av de återkommande Vattenskadeundersökningarna. VVS-installatören måste lägga krut på att göra korrekta installationer med få fel under inkörningsfasen. Det finns mycket små möjligheter att påverka vad som händer när den tekniska livslängden är nådd.

Fler nyheter

6 heta värmepumptrender

22 jan 2021 | 99 procent kan väl knappast ha fel? Här kommer sex tunga argument för att de tillfrågade installatörerna och återförsäljarna har rätt när de tror p...