Logga in

Installationer i kontakt med dricksvatten ska riskbedömas

Publicerad
16 nov 2023, 06:00
| Uppdaterad
15 nov 2023

Här listar vi fem punkter som det nya EU-dricksvattendirektivet som nu är ute på remiss innebär. Och varför är bly farligt egentligen?

1. Installationer som kommer i kontakt med dricksvatten ska riskbedömas.

2. En EU-märkning ska göras av varje enskild del som godkänts i ett tappvattensystem.

3. VVS-montörer som arbetar med installationer av byggprodukter och byggmaterial som kommer i kontakt med dricksvatten ska utbildas.

4. Om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt ska komponenter gjorda av bly i befintliga fastighetsinstallationer bytas ut.

5. Lagändringarna föreslås träda i kraft i tre steg, 1 mars 2024, 31 december 2026 och 31 december 2030.

Det nya dricksvattendirektivet som tas fram inom EU kan få stora konsekvenser.
”Det blir besvärligt om varenda liten koppling ska EU-märkas”

Dricksvattendirektivet, med de omdiskuterade artiklarna 10 och 11 om material i kontakt med dricksvatten som nu är ute på remiss, är ett folkhälso- och miljöprojekt, enligt EU-kommissionen. Alla ska kunna lita på att vattnet vi tappar upp från kranen och dricker inte är hälsofarligt. 

Blyförgiftning har varit känt sedan antiken och kan ge skador på nervsystemet. Foster och små barn är speciellt känsliga. Bly skadar de röda blodkropparna och kan leda till blodbrist. Dessutom kan blyexponering medföra en ökad risk för lungcancer, magcancer och cancer i urinblåsan.

Blyhalten i blod hos svenska barn minskar efter preventiva åtgärder mot framför allt bly i bensin. Den växande hjärnan hos foster och barn påverkas vid mycket lägre halter än man tidigare trott. En del av dem som var barn på 1960- och 70-talen har troligen förlorat några IQ-enheter på grund av bly.

  • 2008 antog WHO riktvärdet för bly i dricksvatten på 10 mikrogram per liter.
  • 2013 antog EU det nya riktvärdet på 10 mikrogram per liter.
  • 2026 skärps riktvärdet för bly i dricksvatten till 5 mikrogram per liter.