Logga in

Har du koll på de här 5 vattenskadesäkra knepen?

Publicerad
26 aug 2020, 13:04

Det finns inga genvägar till vattenskadesäkra VVS-installationer. Det krävs metodiskt arbete och tillförlitliga produkter. Här är några viktiga punkter.

Foto: Getty Images1

Följ monteringsanvisningarna. Tillverkare av VVS-produkter är experter på sina produkter och ska ha användbara instruktioner till dem. Om de inte går att följa – tala om det för tillverkaren eller köp andra produkter. De leverantörer som avtalar med Säker Vatten har sina anvisningar bedömda och accepterade.

Läs mer om vattenskador: ”Man behöver lära sig rota i gamla kåkar”

Efter megamissarna: Badrummet totalrenoveras – för tredje gången

Foto: Getty Images2

Ta ansvar för golvbrunnen. Det är den mest kritiska detaljen i ett badrum där mängder av vatten ska passera under badrummets livslängd. Installationen av golvbrunnen får inte överlåtas till byggaren, bagaren eller bysmeden.

 

Läs mer: Få koll på cool fakta

Foto: Getty Images3

Typgodkännande. CE-märkning i all ära, men det kan inte helt ersätta typgodkännandet. Ett oberoende testinstitut bedömer om en produkt lever upp till funktionskraven, till exempel vattenskade­säkerhet, i byggreglerna.

 

Foto: Getty Images4

Vattenfelsbrytare. Det finns en stor potential att minska vatten­skadorna i småhus med hjälp av vattenfelsbrytare, enligt statistiken upp till 30 procent. Snart finns också en provningsmetod för att se om produkterna håller vad de lovar.

 

Läs mer: Så anpassas kontoret för livet efter corona

Foto: Getty Images5

Badkarskurvan. En vis man sa: Vattenskadorna följer badkarskurvan. I början av en installations liv händer en massa skador, likaså i slutet, men däremellan är det ganska lugnt. Det bekräftas också av de återkommande Vattenskadeundersökningarna. VVS-installatören måste lägga krut på att göra korrekta installationer med få fel under inkörningsfasen. Det finns mycket små möjligheter att påverka vad som händer när den tekniska livslängden är nådd.