Foto: Mostphotos

Får ROT-avdrag för reparation av värmepump

Publicerad: 15 augusti 2016 Text: Jan Fredriksson

En 99-årig man i Täby får rätt mot Skatteverket i Kammarrätten. Att byta lager och motor i en värmepump är reparation, inte service, och berättigar därför skattereduktion, enligt Kammarrätten.

Skatteverket nekade ROT-avdrag för lagning av en värmepump, men kammarrätten konstaterar att arbetet avser reparation och inte service. Arbetet grundar rätt till skattereduktion.

Ett kylföretag reparerade i slutet av 2014 mannens värmepump och yrkade att Skatteverket skulle betala ut 1 600 kronor för arbetet. Skatteverket avslog ansökan som bland annat felaktigt menade att mannen inte ägde fastigheten. Skatteverket menade även att det utförda arbetet var service och inte reparation.

Mannen överklagade beslutet, först till Förvaltningsrätten som bedömde att det var reparation och grundar rätt till skattereduktion. Kammarrätten gör nu alltså samma bedömning och upphäver Skatteverkets beslut.

Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs Kammarrättens dom.

Fler nyheter

Så funkar exoskelettet

19 nov 2020 | Mattias Mattsson, VVS-montör på Nytorps Rör, har testat ett exoskelett för att avlasta axlar och armar när jobbar han med tung borrning i bergvägga...