Logga in

Kundens mätningar vägde tyngre än tillverkarens labbtest

Publicerad
6 sep 2021, 06:00

Villaägaren hävdade att värmepumpen lät dubbelt så mycket mot vad som utlovats. Så här resonerade Arn i sitt beslut.

Hösten 2019 köpte kunden en bergvärmepump från en värmepumpssäljare. Priset var 149 870 kronor inklusive installation och borrning av bergvärmehål.

Kunden var missnöjd med installationen och vände sig till Arn
Nytt, tyst avloppssystem var inte alls tyst enligt kunden

De fick tips om att sätta in den bullriga vattenrenaren i en garderob
Installatör föreslog garderob för att dämpa bullret från vattenrenare

Men ganska snart efter installationen störde sig villaägaren på ljudet från bergvärmepumpen. 

I produktbroschyren utlovades ”påtaglig tystnad” och enligt den tekniska specifikationen en ljudeffektnivå uppgående till 45,5 decibel A (normal ljudnivå på ett bibliotek). 

Kunden tyckte att den lät högre än vad som utlovats, något som hans egna mätningar också visade. Vid full effekt översteg den 50 decibel A och ibland gick bullret upp till 55 decibel A (jämförbart med en bil på tomgång).

En ökning med 10 decibel A dubblar ljudnivån.

Han vände sig till säljaren som försökte åtgärda felet i samråd med tillverkaren  dock utan resultat. Värmepumpssäljaren skickade ut egna tekniker, men felet kvarstod..

Villaägaren krävde att få en ny värmepump som uppfyllde kravspecifikationen på buller direkt av tillverkarföretaget. När inte tillverkaren gick med på kravet anmälde kunden företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Värmepumpstillverkaren ansåg att  säljaren skulle ta på sig ansvaret, men Arn accepterade kundens önskan om att tillverkaren skulle stå till svars.

Tillverkaren underkände också villaägarens mätningar, eftersom de inte var gjorda i laboratorier.  

”De värden som uppkommer i individuella miljöer går inte att jämföra med laboratorietesten”, menade tillverkaren.

En servicepartner till tillverkaren kontrollerade bergvärmepumpen, utan att hitta några avvikande ljud. Även en fältserviceingenjör från bolaget hade besökt kunden och verifierade att servicepartnerns bedömning var korrekt. 

Men Arn menade att tillverkaren inte hade gjort några egna mätningar av ljudnivån, ”utan endast skickat ut två personer som gjort varsin subjektiv bedömning av ljudet”. 

Därtill kommer att värmepumpssäljaren bekräftat att bergvärmepumpen hade ett högt missljud. 

Enligt nämnden hade villaägaren ”gjort det mer sannolikt att värmepumpen  låter för högt än att den inte gör det”. 

Arn pekade också på att värmepumpssäljaren gjort flera försök att åtgärda felet, medan tillverkaren inte kommit med några förslag som skulle kunna åtgärda felet. 

En oenig nämnd rekommenderade tillverkaren att kostnadsfritt leverera en ny bergvärmepump till villaägaren. 

Kunden krävde pengarna tillbaka, men fick nobben
Dolt fel bakom krånglande bergvärmepump

En av Arns ledamöter var av annan åsikt och pekade bland annat på att kundens egna mätningar använts som bevis: 

“Det kan generellt sägas att upplevelsen av ljud är en subjektiv upplevelse och att egna mätningar dels riskerar att vara felaktigt utförda samt dels riskerar att vara påverkade av viljan att resultatet faktiskt ska tyda på en hög ljudnivå”, menade ledamoten.