Logga in

Påverkar snålspolande blandare rördimensioneringen?

Publicerad
26 jun 2024, 07:57

Vi ska installera snålspolande blandare i ett nybygge. Påverkar det rördimensioneringen på något sätt? VVS-teknikexperten Hans Söderström svarar.

Text

Hans Söderströms råd:
”Ta gärna foto eller filma det du gjort som bevis”

Läs också:
”Det avgörande är att ändra vinkeln på påsticket”

Fråga: Vi håller på med  ett projekt som skall miljöcertifieras inom Miljöbyggnad 4.0 och där blandarna och armaturerna till tvättställ och kök skall vara snålspolande. Hur skall vi dimensionera våra tappvatteninstallationer? Efter armaturernas flöden eller de vanliga normflödena som vi tidigare dimensionerat efter?

Svar: Snålspolande blandare och armaturer är ett bra sätt att spara energi och vatten men det är viktigt att inte fördelnings- och kopplingsledningarna dimensioneras för snålt. Normflöden ska ligga till grund för dimensionering av själva rörsystemet.

Om tappvattensystemets ledningar dimensioneras utifrån lägre flöden än normflöden –  till exempel snålspolande flöden – kan det få konsekvenser för funktionen av hela tappvattensystemet om en snålspolande armatur byts ut mot en vanlig armatur vid eventuella utbyten framöver. Det kan också innebära att flödet i spillvattenledningarna inte blir tillräckligt för att spola bort föroreningar och annat spillvatten.