Logga in

”Det avgörande är att ändra vinkeln på påsticket”

Publicerad
27 okt 2022, 06:21

Fekalier som flyter upp i golvbrunnen gäckar branschen och de boende. Färska labbtest pekar på nya lösningar som på sikt kan införas i BBR.

Att fekalier flyter upp i golvbrunnar i nya fastigheter är ett problem som, förutom obehaget, även lett till att VVS-företag som stått för installationen beskyllts för att ha gjort fel. Men förklaringen är vanligtvis att flödena från blandare och WC är mycket lägre nu än när byggnormen skrevs, vilket innebär att mindre vatten transporterar bort fekalierna ur rören.

Säker Vatten om oangenäma problemet
”Hjälp, det flyter upp i golvbrunnen när man spolar i toaletten!”

Innovation
”Talande” golvbrunn varnar för fukt

En annan orsak är byggtekniken, till exempel i tunna bjälklag, som plattbärlag. Där gjuter man på 17–20 centimeter på plattbärlaget vilket gör att man inte kan dra rören med spillvatten längre än cirka 3,5 meter från en WC-stol om man ska ha rätt fall hela vägen.

Nu visar resultat från ett färskt SBUF-projekt att det finns lösningar som kan börja användas direkt efter att ha testats i laboratoriemiljö.

– Det avgörande är att ändra vinkeln på påsticket och säkra upp var man placerar avloppsrören. Ju högre och rakare de placeras desto bättre. Rören ska linjera i överkant i skarven för att undvika bakströmmar och avloppet från WC bör gå direkt till avloppsstammen och inte som ett påstick på avlopp mellan golvbrunn och stam,  säger Hans Söderström, expert på installationsteknik, VVS på Installatörsföretagen, som deltagit i projektet.

Testerna visade att falleffekten blir betydligt bättre genom att ändra vinkel på påsticket till 30 grader istället för 45 grader som idag

– Det kan man ta med in i projekten redan nu. Sådana lösningar finns redan i andra europeiska länder, säger Hans Söderström.

Planen var att också testa spolförmågan med rör i dimensionen 90 millimeter och jämföra med 110 millimeter som är standard. Eftersom det inte fanns genomskinliga rör i den dimensionen gjordes tester med rör med dimensionen 70 millimeter.

Besiktningsmannen:
”Det är inte värt att snåla på golvbrunnen”

– Det gav ett visst utslag eftersom vätskenivån och flödeshastigheten blir högre. Tanken är att projektet ska kompletteras med tester med 90-millimetersrör men för att en ny dimensionen ska kunna  bli standard krävs ändringar i BBR (Boverkets byggregler) vilket kan bli aktuellt tidigast 2024, säger Hans Söderström. SBUF-projektet har genomförts i samarbete mellan branschen, KTH och Säker Vatten.