Logga in

”Vi ser att osäkerheten ökar”

Publicerad
23 jan 2023, 05:12

Pandemi och snack om lågkonjunktur – men antalet installationsföretag som går i konkurs minskar.

Först kom pandemin, därefter kom krig, inflation och skenande elpriser under 2022. Konkurserna i Sverige var under andra halvan av 2022 på den högsta nivån på tio år, enligt UC:s årliga sammanställning.

Men installatörsföretagen har trots allt klarat sig ganska bra. Konkurserna i branschen har till och med gått tillbaka något.

Totalt var det 149 installatörsföretag som gick i konkurs 2022 jämfört med 181 företag 2021. Det visar statistik från Myndigheten för tillväxtanalys.

Vad är då förklaringen till att konkurserna i branschen minskar?

Anders Gustin, Installatörsföretagen

– Andelen konkurser i installationsbranschen är låg i förhållande till antalet företag. Dessutom är skillnaderna mellan åren små, vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser om orsakerna, säger Anders Gustin, chef för branschavdelningen på Installatörsföretagen.

Men det finns risk för att det osäkra läget på marknaden även kommer att drabba installatörsföretagen.

– Vi ser att osäkerheten nu ökar. Bostadsbyggandet går ned och konjunkturen viker. Det kommer att påverka även våra företag, säger Anders Gustin.

Det är ungefär lika många VVS-företag och elföretag som gått i konkurs.