Logga in

Ökning av bränder i värmepumpar

Publicerad
23 okt 2023, 06:00
| Uppdaterad
20 okt 2023

13 personer har skadats av brinnande värmepumpar i över hundra bränder och brandtillbud de fem senaste åren. Men vad beror ökningen av bränder på?

Totalt minskar antalet bränder och brandtillbud i fast installerade apparater i bostäder 2018–2022. Men värmepumpsbränder går emot trenden från 12 bränder 2018 till 25 bränder 2022. Totalt var det 121 bränder och brandtillbud orsakade av värmepumpar 2018–2022.

Brand i värmepump orsakade stor förödelse i villa
Thermias vd: ”Vi tar det här väldigt allvarligt”

Serviceteknikern fyllde på köldmedium
Värmepumpen exploderade vid service

Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket.

– Uppgifterna från Räddningstjänsten är inte tillräckliga för att göra en djupare analys av vad den underliggande orsaken till bränderna var. I några enstaka fall anges att det varit en kabelbrand och i några fler fall pekas kretskort eller styrdon ut som orsak, men för den absoluta majoriteten av fallen står det endast rökutveckling eller brand i pump, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

82 procent av händelserna som orsakades av värmepumpar resulterar i brand med egendomsskador.

– Bränder i värmepumpar medför främst en lokal egendomsskada vid pumpen och sprids sällan vidare till andra utrymmen. Totalt 13 personer skadades under perioden på grund av bränder i värmepumpar, varav åtta allvarligt skadade, säger Mikael Carlson.

Utbränd värmepump. Foto: Getty Images

Värmepumpar stod för den största ökningen av bränder under perioden, även om det skedde från låga nivåer. Varför?

– Vi konstaterar ökningen, som procentuellt sett utmärker sig, men det är svårt att koppla detta till något specifikt. Tydligt är dock att trenden bryts 2022, men det kan vara en tillfällighet och exempelvis bero på elpriserna vintern 2021/2022, säger Mikael Carlson.

Kunden tycker att frånluftsvärmepumpens prestanda har blivit sämre under vintern
Fungerar värmepumpar sämre på vintern?

Inte oväntat är det under vinterhalvåret som det brinner mest i installationer för uppvärmning, som exempelvis värmepumpar och värmepannor, då de används mest och belastningen ökar.

Antalet brandhändelser orsakade av fast installerade apparater 2018–2022

Orsak BränderBrandtillbudHändelser
1Lysrörsarmatur6381144
2Värmepump9922121
3Värmepanna9124113
4Elelement571872
5Köksfläkt511566
6Varmvattenberedare35641
7Ventilation191534
8Spotlight18624
9Bastuaggregat20323
10Hiss16420
11Badrumsfläkt19019
12Elgolvvärme14418
13Transformator9918
14SPA-badkar16117
15Övrigt591776
Totalsumma583225808
Källa: Elsäkerhetsverket