Logga in

”Nu kan äntligen fördelarskåpen tas bort”

Publicerad
28 aug 2023, 05:28
| Uppdaterad
19 sep 2023

Stammen kan placeras längre bort, vilket gör det enklare att installera väggfördelning i flerfamiljshus. Det blir en konsekvens av en kommande regelförändring som välkomnas av experter.

Det är i nästa revidering av BBR (Boverkets byggregler) som en uppmärksammad ändring kan ske.

Det finns fem avgörande faktorer vid installation av fördelarskåp
5 sätt att få fördelarskåpet vattenskadesäkert

Måste läckageindikering för tappvatten från fördelarskåp mynna ut i golvbrunn?
Krävs golvbrunn för läckageindikering?

Enligt det gamla allmänna rådet i BBR ska tappvarmvatten kunna fås inom cirka 10 sekunder vid ett flöde av 0,2 l/s.

I de nya reglerna, som träder i kraft den 1 juli 2024, tas de allmänna råden bort. Kravet på väntetid för varmvatten kommer att istället att bli när högst 3 liter vatten tappats ut, men efter högst 30 sekunder.  

Enligt regeln ska ”vattenflödet fram till tappstället vara tillräckligt för byggnadens avsedda användning och inte påverkar tappvattensystemets funktion negativt”. Vidare säger nya regelverket att ”rätt tempererat tappvarmvatten ska kunna fås utan besvärande väntetid”.

– När stammen kan placeras längre från fördelningen, kan äntligen fördelarskåpen, som orsakat så många vattenskador och varit en stor kostnad, tas bort. Nu kan man bygga allting utan fördelarskåp, säger Björn Rydetorp, produkt- och kategorichef på Villeroy & Boch Gustavsberg. Han tillägger:

– Det är en stor förbättring, dessutom öppnar det för fler möjligheter att installera med väggfördelning, då stammen kan placeras längre från fördelningen.

Det kan gynna den alternativa metod – system Vatette – som Björn Rydetorp är ansvarig för.

Även energiexperten Roland Jonsson är nöjd med den nya regeln:

– Toppen att detta införs. Nu kan man verkligen bygga energisnålt, anser han och tillägger att när fokus ligger på volym så är det lättare att beräkna och mäta tappvarmvattenledningens längd. 

– Det kommer leda till stora minskningar av energianvändningen för varmhållning av tappvarmvatten och VVC-ledningar, säger Roland Jonsson och pekar på att isolerförlusterna från tappvarmvatten och VVC-ledningar ligger runt 9 kWh/m2 Atemp när det gäller nya hus.

 I nya BBR, som fortfarande är ute på remiss, är ett syfte att minska vattenförbrukningen och man vill förebygga legionella.

Där heter det att ”Installationer för tappvarmvatten ska vara utformade så att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås vid tappstället”. 

– Oavsett vilken blandare du väljer, så är det ledningens volym som räknas och inte tid. Det kommer att behövas mindre antal meter VVC-ledningar, vilket avsevärt minskar energiåtgången för varmhållning av tappvarmvattenledningar. Det kommer då också automatiskt att minska varmt tappkallvatten i bland annat schakt, säger Roland Jonsson.

Enligt honom har det gamla rådet lett till högre energianvändning, trots energieffektiva blandare.

– Men tack vare de nya reglerna tillförs mindre värme i schakt, därmed minskar också legionellarisken, eftersom kallvattnet inte värms upp i onödan, menar Roland Jonsson.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 16 juni 2023.

”Det jävligaste jag sett”, skriver en rörmokare på Facebook
”Jag har lärt mig att jättesnabbt bryta upp ett fördelarskåp”

De nya författningarna beräknas träda i kraft den 1 juli 2024. Äldre regler ska enligt förslag till övergångsbestämmelser få tillämpas under en ettårsperiod därefter, det vill säga till och med den 30 juni 2025.

Samtidigt med att de att de allmänna råden i BBR tas bort ska branschrekommendationer träda in.