Logga in

Så funkar den svenska värmepumpen för lägenheter

Publicerad
10 jul 2023, 10:18

Den svenska tillverkaren gör en kompakt värmepump anpassad för lägenheter. Den har redan vunnit två europeiska priser och så här funkar den.

Produkten är tänkt för lägenheter som normalt har gaspannor. Därför är Qvantum Energis nyhet framtagen främst med bland annat Centraleuropa och Storbritannien i åtanke. Företaget vill kunna sälja värmepumpar för lägenheter i städer som ersättning till gasdriven uppvärmning. 

Läs också:
”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom”

Läs också:
”Att stänga av elpatronen är det dummaste man kan göra”

– Det är en vätske-vätskevärmepump som man kan bygga in på lite olika sätt i moduler. Som en delad installation med separata kompress- och hydromoduler. Kompressormodulen genererar energin och hydron distribuerar den och gör varmvatten, säger Peter Jocic, COO på Qvantum.

I våras fick företaget ett tyskt designpris för den kompakta värmepumpen, så pass liten att den kan installeras under en diskbänk. I juni fick den ett annat, brittiskt innovationspris. 

– För en svensk installatör skulle det fungera på samma sätt och samma plats som när man installerar en gaspanna eller en elektrisk varmvattenberedare. Själva tankdelen är vägghängd med anslutningarna nedåt. Kompressorsenheten placeras var man vill i lägenheten och sedan behöver man dra en kommunikationsledning och två rör på 18 millimeter för framledning och retur på värmesidan. Där kompressorsenheten står måste man ansluta energikällan, säger Peter Jocic.

På andra europeiska marknader har företaget ofta byggt system i två steg. En stor luft-vatten-värmepump höjer utomhustemperaturen upp till 20 grader till ett lägenhetshus och sedan pumpas vätskan runt i fastigheten där en mindre värmepump placerats i varje lägenhet för att sköta resten. 

– De här maskinerna kommer att jobba med R290. Det är mig veterligen en av få vätske-vätskepumpar som har det och kan vara inomhus utan säkerhetsarrangemang eftersom propan är ett miljövänligt köldmedium. Det ger en framledningstemperatur på upp till 70 grader och det gör att vi kan få in mer varmvattenkapacitet i en mindre tankvolym. Vi har inget varmvatten i tanken utan det görs on demand direkt i en plattvärmeväxlare, säger Peter Jocic.

Det beskriver han som en metod med flera fördelar. Dels finns en buffert i tanken som kan användas för att lagra energi.

– Men också för att shunta ut värmen på radiatorkretsen. Säg att du har billig el på dagen eller kontrakt med ett energibolag som plötsligt vill bli av med ett elöverskott. Då kan man via processorn och elpatronen trycka upp temperaturen i tanken och sedan shunta ut energi när priset är högre eller solen gått i moln. Att kunna lagra överskottsenergi för att använda när priset har stigit är det mig veterligen bara vi som kan göra med radiatorkretsen i nuläget, säger Peter Jocic.

Läs också:
Eva och Johan hittar felen i värmepumparna

Han beskriver produkten som “i grund och botten verktygslös” och enkel att serva för att det går att plocka ur alla komponenter förhand tack vare låsklipp.

Lägenhetsvärmepumpen

Den kompakta lägenhetsvärmepumpen på 6 kW ryms under ett köksskåp och är tänkt för lågtemperaturnät. Den kan ge både uppvärmning, varmvatten och kyla och producerar över 4 kWh värme för varje kWh tillförd energi. Syftet är att erbjuda fossilfri uppvärmning för boende i gasuppvärmda lägenheter. 

Källa: Qvantum