Logga in

Vill någon ta över den konkursdrabbade rörfirman?

Publicerad
25 maj 2023, 05:49
| Uppdaterad
24 maj 2023

Vid konkursen hade rörfirman i Stockholm cirka tio anställda. Konkursförvaltaren försöker nu hitta någon som vill ta över verksamheten.

Kasama VVS AB i Danderyd försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt 11 maj. Företaget hade elva anställda vid konkursen inklusive vd Fredrik Blixt. En styrelseledamot har också varit verksam i bolaget utan att vara anställd.

Läs också:
Efter konkursen – här är de 34 drabbade installatörerna

Läs också:
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

– Preliminärt är orsaken till konkursen att ett större projekt blivit mer kostsamt än beräknat, säger konkursförvaltaren Erik Öhrskog, advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå i Stockholm.

Det handlar om ett nyproduktionsprojekt med ett större byggbolag som beställare, där Kasama VVS har varit underentreprenör. Även andra entreprenörer kan ha gjort förluster i projektet, erfar Erik Öhrskog.

Han ser nu över de anställdas rätt till lön genom den statliga lönegarantin. De flesta pågående projekt för olika beställare kommer att kunna slutföras under cirka en månad efter konkursbeslutet.

– Parallellt med det är vi intresserade av att hitta en köpare som vill ta över rörelsen i bolaget. Det finns intressenter men vi vet ännu inte om det kommer att leda till en affär. Annars kommer tillgångarna i bolaget att säljas via nätauktion, säger Erik Öhrskog.

Företagets vd Fredrik Blixt har redan gått vidare. Han är nu vd för den nystartade egna verksamheten Swebli VVS enligt ett Linkedin-inlägg. Fredrik Blixt har varit vd för Kasama VVS sedan 2015 och har ett förflutet på Interoc, Rörman Installation & Service samt NVS, nuvarande Assemblin VS.

Kasama VVS omsatte cirka 22 miljoner kronor med 14 anställda 2021. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på cirka 270 000 kronor. Det innebar det tredje förluståret i rad.

I årsredovisningen för 2021 konstateras att bolaget inte påverkats ”alltför väsentligt” av coronapandemin. Däremot har bolaget haft fortsatta negativa effekter från tidigare förlusttyngda projekt som håller på att avslutas. Dessa projekt har också påverkat bolagets möjligheter till nya projekt.

Läs också:
VVS-installatörer i konkurs efter coronasmällar

Moderbolaget Kasama Holding AB och systerbolaget Kasama VVS Service AB försattes i konkurs vid samma tingsrätt dagen därpå, 12 maj. Inget av bolagen bedrev installationsverksamhet vid konkursen.