Logga in

Måste jag dra om rören om de sitter för lågt?

Publicerad
15 mar 2023, 05:33

Montören är osäker på reglerna om höjden på rördragningen i badrum och kan ha dragit dem för lågt. Kommer det bli nedslag i besiktningen? Besiktningsmannen Sajad Mirkhalafi svarar.

Text

Läs också:
Därför ändrades cc-måttet från 40 till 60

Läs också:
Historien om cc60 – 20 mm som skakar om

Fråga: Jag har dragit rören 60 millimeter från golvet, det var så jag tolkade Säker Vattens regler. Tydligen ska det vara 160 millimeter enligt AMA. Hur ser du som besiktningsman på det här? Kommer du att anmärka? Det är ju inget man gör om i första taget…

Svar: Höjd på tappvattenledningar framgår inte i AMA eller branschregler Säker Vatteninstallation.  Däremot står det så här i Teknikhandbok VVS när det gäller ”Metallrör på vägg i våtrum”:
”Montera rören minst 160 mm från golv. Med cc 40 mm blir rörnivåerna 160 – 200 mm.”
Vissa tillverkare brukar även ha med det i sina monteringanvisningar. Om inget annat särskilt är överenskommet mellan parterna eller särskilda skäl föreligger till varför rören är monterade lägre än 160 – 200 mm så blir det ett fel som besiktningsmannen kommer att anmärka på. Huruvida felet ska åtgärdas beror på omfattningen, åtgärdskostnaderna för entreprenören och vilka risker som finns med att rören är monterade för lågt. Är det risk för att det kan leda till läckage är det ett fel som behöver åtgärdas.

Läs också:
Så bockar han för cc60

Fråga våra experter!

Har du frågor om energieffektivisering, injusteringar, vattensäkra lösningar, rördragningar eller kopplingar? Mejla oss på redaktion@vvsforum.se