Logga in

5 tips för bättre ventilation i gamla hus

Publicerad
6 mar 2023, 08:11

Den bristande ventilationen i äldre hus är en jätteutmaning för branschen. Självdragsystemen har i många fall tjänat ut eller tätats igen. Ventilationsexperten Andreas Martinsson Björkdahl tipsar om hur man bäst ventilerar gamla hus.

De flesta gamla hus har självdragsventilation eller naturlig ventilation som den också kallas. Över hälften av husen i det svenska flerbostadshusbeståndet är byggda mellan 1940 och 1970.

Boende i täta småhus med FTX-ventilation bör se upp med fukt i kanalerna
Se upp med fukten i FTX

Nya småhus levereras ofta med frånluftsvärmepump och golvvärme
Ventilationsexpert: ”Villaköpare blir grundlurade”

Det stora flertalet av de här husen står idag inför omfattande renoveringar, inte minst av ventilationssystemen.

Självdragsventilation helt utan fläkt finns främst i småhus och flerbostadshus byggda före 1976.

– Ventilationen i äldre hus är obefintlig. Självdragsventilationen fungerar mycket dåligt på sommaren för temperaturskillnaden mellan inne och ute är för liten, säger Andreas Martinsson Björkdahl, teknik- och miljöchef på Svensk Ventilation. 

Han tycker att vi har en dålig ventilation i äldre hus idag. Och  en undermålig ventilation kan ge problem med fukt och mögel i huset. Om väggarna är av blå lättbetong, eller om det finns radon i marken kan det vara direkt hälsofarligt att enbart ha ett självdragssystem.

Hur förbättrar man då självdragsventilationen i de äldre husen på ett energismart sätt?

– Det är en lurig fråga, eftersom självdrag i sig självt drar minimalt med energi, då inga fläktar används samtidigt som den luft som värms upp går rakt ut. Men finns det möjlighet att installera FTX så är det absolut det bästa, då får du bra ventilation, återvinning av värme och god komfort, säger Andreas Martinsson Björkdahl.

En FTX-lösning bidrar dock till ett bättre inomhusklimat eftersom den både förvärmer och filtrerar tilluften i villor. För att värmeåtervinningen ska fungera optimalt krävs täta ventilationskanaler med låga tryckfall.

En undersökning från Energimyndighetens beställargrupp Bebo visar att läckande ventilationskanaler kan vara ett problem för att få fullgod effekt vid nyinstallation av FTX-system i äldre fastigheter.

– Många gånger går det att behålla befintlig värmekälla, även om det kan vara smart att se över den, menar Andreas Martinsson Björkdahl.

Det är främst gamla plåt- och betongkanaler på vind samt vertikala kanaler i tegel, betong eller eternit som läcker.

Värmeåtervinning ur ventilationsluften är en viktig åtgärd för att minska energianvändningen i befintliga byggnader. För att spara energi har många fastighetsägare tilläggsisolerat vindar och fasader, ofta i kombination med fönsterbyte. Men ett tätare hus ger sämre funktion på självdraget.

Andreas Martinsson, teknik- och miljöchef på Svensk Ventilation
”Alla vet när ventilationen är dålig men inte när den fungerar bra”

– Gamla hus är så pass otäta att luften alltid letar sig igenom. Går man väldigt långt bak i tiden så hade vi välventilerade hus, eftersom de var så otäta. Men de husen var samtidigt mycket dragiga. Om man isolerar huset så måste man se till att man inte stänger igen alla små ventilationsspringor och därmed sätter självdraget ur funktion eller tätar på fel ställen så att man får mögelproblem, säger Andreas Martinsson Björkdahl.

Här är hans fem bästa tips:

1) Det allra bästa är att installera ett FTX-system.

2) Om det inte går att installera FTX kan ett alternativ vara att byta till ett så kallat FX-system med en frånluftsvärmepump.

3) Har man inga naturliga vägar för att dra ventilationskanaler kan man exempelvis använda en gammal murstock eller liknande för detta. Man kan också täta en murstock och använda den som kanal.

4) Dela upp FTX-aggregaten om ventilationen ska installeras i en stor villa. Går det inte att få en bra lösning med ett system så gör två små system istället.

5) Målet med ett nytt ventilationssystem är ofta att spara energi och få ett bättre inomhusklimat. Men ibland kan det bli fel. Genom att installera PAX-fläktar i badrummet så får man visserligen ett bättre inomhusklimat, men energianvändningen ökar.

Fakta/Självdrag

  • Självdragsventilation bygger på termik, det vill säga att varm luft stiger i bostaden och går ut via luftkanaler i vägg, genom tak eller i murstocken.
  • När luften stiger och går ut skapas ett undertryck och luft kommer in via fönster och andra otätheter.
  • Bästa komfort blir det om tilluften tas in via fönster, där luften sedan värms upp av radiatorn under fönstret.
  • Ju större temperaturskillnad mellan utom- och inomhusluft desto bättre blir ventilationen.
  • Ett hus som eldas med ved, olja eller pellets har en skorsten som blir varm och på så sätt ”hjälper till” med självdraget. För att självdrag riktigt ska fungera som det är tänkt behövs en murstock som används, ”självdragets motor”.
  • Självdragsventilation är den äldsta typen av ventilation och användes vid nybyggnation fram till på 1970-talet. Självdragsventilation är i sin natur enkel då den inte innehåller några fläktar, ibland kallas den även naturlig ventilation. Nackdelarna är energianvändningen och svårigheten att styra för att uppnå ett önskat inomhusklimat.
  • Med självdrag var vattenburen värme med radiatorer standard. Idag ersätter många radiatorer med golvvärme. Golvvärme samarbetar inte med ett självdragssystem på samma sätt som vattenburna radiatorer, då radiatorerna värmer upp inkommande luft medan med golvvärme upplevs luften lätt som drag från fönstren.