Logga in

Se upp med fukten i FTX

Publicerad
10 apr 2019, 09:17

Boende i täta småhus med FTX-ventilation bör se upp med fukt i kanalerna, särskilt under kalla vintrar. Rådet kommer från experter som sett en ökning av problemet.

Om du bor i ett tätt småhus, eller en lägenhet, med FTX-ventilation och roterande värmeväxlare finns anledning att hålla ett extra öga på fukten, varnar experter.

– Det började vintern 2010, när det var väldigt kallt. Då fick vi bland annat höra om ett nybyggt område med passivhus där cirka 20 procent av lägenheterna hade fuktproblem, berättar Svein Ruud, teknisk expert på forskningsinstitutet Rise (tidigare SP).

Han och professor Lars Jensen, vid Lunds tekniska högskola, började undersöka vad som kunde vara orsaken och kom fram till att det handlade om fuktåterföring från rotorn.

Svein Ruud”Risken är att skadorna blir fler i ett större antal hus. Och vi vill ju inte se rubriker om FTX liknande dem om enstegstätade fasader”

Svein Ruud, teknisk expert på forskningsinstitutet Rise

I en roterande värmeväxlare fastnar fukten på rotorns yta som rör sig ömsom i frånluft och tilluft. När det är kallt utomhus kondenserar fukten till vatten och återförs i tilluften. Återföringen av fukt kan bli så hög som 70-80 procent.

Vill spara energi: Så slutade energimatchen

I husen som fått problem rann kondensvatten ner på fönsterbrädor och i köksskåp med kalla kanaler. ”Normal isolering” räckte inte för att hindra kondensbildning.

Under senare tid har även skadeutredare hos försäkringbolag noterat att förekomsten av fuktskador på vindar har ökat i hus med FTX-ventilation.

Problemet med fukt uppstår framförallt när husen är täta, menar Svein Ruud. På 1980-talet byggdes många hus med FTX-ventilation och plattvärmeväxlare, men då var husen inte lika täta som i dag. Dessutom justerades frånluftsflödet in så att det var något större än tilluftsflödet. Större mängder torr luft drogs då genom husen.

– Det är viktigt att injustera ventilationen, så att den blir i rätt balans. Mätosäkerheten är cirka tio procent, så ofta fungerar det inte att lägga lika mycket tilluft som frånluft. Stor risk finns då att man trycker ut fuktig luft via de otätheter som ändå finns, säger Svein Ruud.

Läs mer: Städa värmeväxlaren – det lönar sig

Att många väljer FTX med roterande växlare till småhus har flera anledningar. Exempelvis behövs ingen energikrävande avfrostning, och växlarpaketen kan göras kompakta så att de lättare får plats i ett litet utrymme. Eftersom en motor driver värmeväxlarens rotation är det också enkelt att variera graden av värmeåtervinning.

Ännu så länge tror inte Svein Ruud att fuktskador på grund av FTX-ventilation är ett stort problem. Andelen nybyggda småhus med FTX-ventilation är fortfarande låg. Men det gäller att se upp så att det inte blir problem framöver.

Skärpta energikrav våren 2020 kommer förmodligen leda till att FTX-ventilation blir vanligare igen. Exempelvis för att dämpa effektbehovet i hus med luft-vattenvärmepumpar.

De flesta nybyggda, fjärrvärmeanslutna småhus behöver också FTX-ventilation för att klara energikraven från 1 januari i år, menar han.

Här kontrollerades fukten: Så klarar de sommarens extremvärme

– Risken är att skadorna blir fler i ett större antal hus. Och vi vill ju inte se rubriker om FTX liknande dem om enstegstätade fasader, säger Svein Ruud.

För att öka kunskapen om FTX och fukt håller han nu på att bygga en testrigg. Där kommer olika typer av aggregat och styrsystem att testas under olika förhållanden av temperatur och fukt. Svein Ruud ska även pröva olika principer för flödesstyrning, exempelvis närvarostyrning, med avseende på fuktsäkerhet.

Att fukt överförs i en FTX-rotor behöver inte vara bara negativt. Under vintern i kalla klimat blir inomhusluften ofta för torr, vilket påverkar såväl inredning som människors hälsa. Genom kontrollerad fuktåterföring, med hjälp av närvarostyrning, finns möjlighet att förbättra inomhusklimatet.

För den som oroar sig för fuktskador orsakade av ventilationen i sitt hus ger Svein Ruud några råd:

> Kolla på vinden om det finns fuktskador, synlig mögel eller dålig lukt.

> Undvik helt balanserade luftflöden, frånluften ska ha cirka tio procent högre flöde än tilluften.

> Byt filter regelbundet, åtminstone en gång per år. Igensatta filter kan försämra tryckbalansen.

> Ta hjälp av någon kunnig, om injusterade flöden behöver ändras. Ändra inte själv.

> Investera eventuellt i ett styrsystem som känner av fukt och justerar rotorvarvtal och/eller luftflöde efter behov.