Logga in

”Alla vet när ventilationen är dålig men inte när den fungerar bra”

Publicerad
29 nov 2021, 05:36

Hallå där Andreas Martinsson som blir ny teknik- och miljöchef på branschorganisationen Svensk Ventilation. 

Du börjar på den nya tjänsten i februari – vilken är din bakgrund?

– Jag läste maskinteknik på KTH och började jobba som VVS-konsult en gång i tiden. Därifrån klev jag över på säljsidan och jobbade med lite olika saker innan jag blev något av en teknikspecialist och affärsutvecklare. 

Läs mer om ventilation:
Automatiserad OVK ”kan revolutionera fastighetsbranschen”

Läs mer om pandemin:
Bästa strategin för covid-säker ventilation

Din företrädare Erik Österlund jobbar parallellt med dig i tre månader innan han går i pension, vilken blir din viktigaste uppgift när du tar över? 

– Det är ganska svårt att svara på men jag har förberett mig på att min roll blir att vara sakkunnig i olika frågor och delta i arbetet att ta fram branschrekommendationer och standarder så att man till exempel kan uppfylla reglernas funktionskrav.

Vad tycker du om nuvarande lagstiftning? 

– Det beror på sammanhang. Men framför allt är det inte så lätt för det finns flera regelverk som ställer krav på inomhusluften. Lagkrav är alltid minimum, andra regelverk, branschpraxis och beställare kan ha högre krav än lagen.

Vilken roll spelar ventilation generellt i dag? 

– Alla vet när ventilationen är dålig men få vet när det fungerar bra för då märks den inte och det är så det ska vara. Pandemin har gjort att allmänheten ökat sin kunskap om ventilation och vikten av att den fungerar bra. Det är viktigt att fortsätta synliggöra fördelarna med god ventilation.

Hur ska ni göra det? 

– Hela branschen måste jobba tillsammans för att få allt från organisationer till fastighetsägare att förstå vikten av god ventilation och varför det är bra att investera i den. Det handlar också om att ändra en inställning hos allmänheten så att de börjar ställa högre krav på god innemiljö på sina arbetsplatser och i sina bostäder.  

Hur har kraven på branschen och montörerna förändrats? 

– Redan idag ser vi att kunder och hyresgäster ställer högre krav på innemiljön. Det ska vara tyst, dragfritt, rätt temperatur och fuktighet. När vi dessutom väger in energieffektiviteten som en viktig faktor så blir systemen allt mer komplexa.  

Läs mer om tekniska system:
Stridsfrågan som delar branschen i två läger

Finns det någon ny ventilationsteknik som du tycker är särskilt spännande? 

– Det är intressant med automatisk övervakning och direkta åtgärder, där man tack vare många mätpunkter hela tiden kan se hur huset mår. Genom sensorer och smarta komponenter så höjs och sänks luftflödet efter vad behovet är just då. Duschar någon i badrummet känner systemet av det och ökar ventilationen tillfälligt. Eller i större lokaler, när till exempel 300 personer ska gå in i en lokal så börjar systemet arbeta förebyggande.

– Mycket av tekniken har funnits under lång tid men nu sätts allt samman i mer och mer gemensamma system och det är riktigt spännande att man då hela tiden kan optimera inomhusklimatet för bästa komfort och samtidigt ha lägsta möjliga energiåtgång.