Logga in

Ventilationsexpert: ”Villaköpare blir grundlurade”

Publicerad
3 feb 2022, 10:58

De flesta nybyggda småhus  levereras med  frånluftsvärmepump och golvvärme. En kombination som är så dålig att den  borde förbjudas, menar Hans Östberg, ägare av ventilationsföretaget Östberg Group.

80 procent av alla nybyggda småhus har ett värme- och ventilationssystem som består av kombinationen frånluftsvärmepump och golvvärme.

En lösning som ventilationsexperten Hans Östberg är mycket kritisk mot. Han går så långt att han tycker att den borde förbjudas.

De nya energikraven för småhus gör det svårare att räkna hem frånluftsvärmepumpar
Här blir det tuffare för frånluftsvärmepumpar

Från- och tilluft med värmeåtervinning eller frånluft med värmeåtervinning?
Stridsfrågan som delar branschen i två läger

– Folk som beställer husen blir förda bakom ljuset. De har ingen aning om att den här lösningen medför en massa problem, säger Hans Östberg.

Han menar att systemet bland annat suger in kalluft direkt in i huset, något som medför försämrad komfort eftersom det blir kallare i huset.

– Att suga in ouppvärmd kalluft genom hål i väggar är inte tillåtet enligt Folkhälsomyndigheten. Det kan handla om luft som är 25 minusgrader kall som sugs in i huset genom ytterväggarnas ventiler och där luften inte heller har filtrerats på ett tillfredsställande sätt med finfilter, säger Hans Östberg som också pekar på att markradon kan sugas in i huset genom det undertryck som skapas av frånluftsventilationen. 

Kombinationen erbjuds ofta med argumentet att den sparar energi. Hans Östberg tycker att man glömmer komfort- och innemiljöaspekten till förmån för energifrågan.

– Så länge tilluftsventilerna är öppna är kombinationen en hyfsat bra energilösning. Men om ventilerna stängs, vilket ofta sker, blir det moment 22. Tilluftsflödet minskar och värmepumpen kan inte  jobba effektivt. Dessutom uppfylls inte ventilationskravet.

Hans Östberg anser att frånluftstekniken är ålderdomlig och inte kan garantera att det lagstadgade ventilationsflödet upprätthålls i alla rum.

– Öppnar du ett fönster i ett sovrum så går all luft den vägen. Då blir de andra sovrummen utan frisk luft. 

Ett gammalt system kan visa sig vara en ny lösning
”Ventilationssystemet har dykt upp som en dark horse”

Hans Östberg pekar på att i Norge är FTX standard och att frånluftsvärmepump och golvvärme i princip inte säljs, eftersom kombinationen inte klarar komfort- och miljökraven.

– Det är väldigt tråkigt att man i Sverige som standard levererar något som borde förbjudas,, säger Hans Östberg och tillägger att det här är något husägarna borde informeras om 

3 risker med frånluftsvärmepump/golvvärme

1) Ouppvärmd kalluft sugs in i bostaden den kalla årstiden. 

2) Det är omöjligt  att filtrera tilluften på ett tillfredsställande sätt med finfilter.

3) Det går inte att garantera godkänd luftväxling i alla rum.