Logga in

Ett förödande avtal – kan vi dra oss ur?

Publicerad
9 feb 2023, 06:00
| Uppdaterad
8 feb 2023

Kan man dra sig ur ett ramavtal som tecknades när villkoren såg betydligt bättre ut? Juristen Hanna Schöld svarar.

Text

Läs också:
“Nu har jag lärt mig att varenda avtal ska finnas som SMS eller mejl”

5 sätt att tackla lågkonjunkturen
Branschexperten: Så ser du över kostnaderna

Fråga: Vi har ett pågående ramavtal med en kommun och avtalet kommer att löpa åtminstone ett år till. Vi vann upphandlingen och blev rangordnade som etta i turordningen tack vare att vi kunde lämna ett så lågt pris. Sedan upphandlingen gjordes har dock omvärlden och det ekonomiska läget förändrats. Vi behöver se över vilka kunder och kontrakt vi har, så att vi kan överleva en befarad lågkonjunktur. Vi inser att ramavtalet riskerar att vara förödande för oss. Går det att dra sig ur det?

Svar: Normalt sett är man bunden av ramavtalet under hela avtalstiden, om inte beställaren begår något väsentligt avtalsbrott som gör att man som entreprenör får hävningsgrund. Det finns med andra ord i det här läget inte någon generell rätt att kliva ur ett ramavtal i förtid.

Som alltid i den här typen av frågor måste man dock kolla i det specifika avtalet för att säkert kunna säga vad som gäller i just ert fall. Det är inte så vanligt att det står att entreprenören har rätt att säga upp avtalet i förtid, men det förekommer att det står att entreprenören har rätt att tacka nej till avrop. Det vill säga att entreprenören kan tacka nej till beställningar som beställaren gör utifrån ramavtalet.

Om det står i avtalet att ni har rätt att tacka nej till avrop är det viktigt att ni undersöker vilka påföljder ett ”nej” kan ge. Det kan exempelvis framgå av avtalet att ett nej är förknippat med en viss skadeståndsskyldighet, att ni puttas ner i turordningslistan eller någon annan påföljd. Det är med andra ord viktigt att ni i så fall sätter er in i vad ett eventuellt nej ger för påföljder i just ert fall så att ni, utifrån den ekonomiska helheten, kan ta ett affärsmässigt beslut.

Juristen tipsar:
5 tips – så försäkrar du dig om att få betalt för jobbet

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.in.se.