Logga in

”Bristfälliga produkter kan komma ut på marknaden”

Publicerad
10 jan 2023, 05:43

Efterfrågan på värmepumpar är mycket större än utbudet, vilket ökar risken för att dåliga produkter kommer ut på marknaden. Elsäkerhetsverket testar nu olika luft/luftvärmepumpar för att få bort farliga produkter från marknaden.

Marknaden för luft/luftvärmepumpar är glödhet, därmed ökar faran för att dåliga produkter kan komma ut på marknaden, varnar Elsäkerhetsverket.

Det fanns inget patent och ingen fungerande värmepump
Revolutionerande värmepump visade sig vara en bluff

Martin Forsén på Nibe menar att det sker en värmepumpifiering av samhället
Nibechefen: ”Andra förtalar våra värmepumpar!”

Enligt Karin Dröschmeister, inspektör på Elsäkerhetsverket, finns det en risk för bränder om inte elsäkerhetskraven uppfylls.

– Vi ser det inte i vår brandstatistik, men när en produkt ökar i popularitet finns alltid en risk att mindre nogräknade aktörer vill dela på kakan och att bristfälliga produkter kommer ut på marknaden, säger hon.

Ett provningslab undersöker elsäkerheten hos elva modeller av luft/luftvärmepumpar och ska leverera ett resultat efter årsskiftet.

– Då kommer vi också kunna uttala oss mer, utifrån resultatet. Problemen är troligen inte jättestora i dagsläget, men testet gör att vi i ett tidigt skede kan upptäcka produkter som är farliga och ta bort dem från marknaden, säger Karin Dröschmeister och tillägger att Elsäkerhetsverket kan besluta om försäljningsförbud, som också kan vitesföreläggas.

Karin Dröschmeister bedömer att riskerna för bristfällig säkerhet är större när det gäller billigare modeller.

– Konsumenterna är förmodligen mer noggranna, till exempel i fråga om vilket märke och modell de väljer, när det gäller större luft/luftvärmepumpar eftersom det är en större investering, säger hon.

En brand i en värmepump orsakade stor förödelse i en villa utanför Göteborg
Thermias vd: ”Vi tar det här väldigt allvarligt”

Elsäkerhetsverket ser luft/luftvärmepumpar som en viktig del av den så kallade energiomställningen eftersom de har markant lägre miljöpåverkan än uppvärmningsmetoder som direktel och olja.