Logga in

6 heta värmepumptrender

Publicerad
22 jan 2021, 06:00

99 procent kan väl knappast ha fel? Här kommer sex tunga argument för att de tillfrågade installatörerna och återförsäljarna har rätt när de tror på en fortsatt stark värmepumpmarknad.

Foto: Getty Images1. Generationsskifte.

Många värmepumpar som installerats i Sverige närmar sig slutet på sin tekniska livslängd. Genomsnittligt ligger den på 20–25 år för värmepumpar i vattenbaserade värmesystem och 10–15 år för luft/luftvärmepumpar. Därför är det rimligt att förvänt sig en stark utbytesmarknad.

Fler glada nyheter om värmepumpar: Här är värmepumparna som säljer bäst
Och lite sämre: Här blir det tuffare för frånluftsvärmepumpar

 

Foto: Getty Images2. Klimatet.

Parisavtalet om att minska klimatpåverkan är en vändpunkt för det globala miljöarbetet. I dess spår har intresset för energibesparande teknik ökat i alla delar av världen. För Sveriges del är värmepumparna är en viktig bidragsgivare till att nå klimatmålen.

 

Foto: Getty Images3. Global trend.

Under 2018 ökade den europeiska värmepumpmarknaden med tolv procent. Fram till 2024 väntas antalet värmepumpar inom EU ha fördubblats. De största marknaderna finns i folkrika länder som Frankrike, Italien och Spanien. Under 2019 översteg den globala värmepumpmarknaden 420 miljarder kronor.

 

Foto: Getty Images4. Jobbtillfällen.

99 procent av installatörerna och återförsäljarna som deltagit i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP:s årliga enkät Pulsen väntar sig en fortsatt god efterfrågan. Som en följd av det räknar de med att behöva utöka sin personalstyrka med 30 procent under de kommande fem åren.

 

Foto: Charlotta von Schultz5. Off grid.

Allt fler vill bli självförsörjande på värme, kyla och varmvatten. Även här har värmepumpar en avgörande roll eftersom de kan kopplas samman med exempelvis solhybridpaneler till egna, smarta och energieffektiva system.

 

6. Nya affärsmöjligheter.

Smartare teknik, strängare miljö- och hållbarhetskrav och krångliga beräkningsmodeller. Det finns mycket som talar för helt nya tjänster på värmepumpmarknaden för att garantera ett behagligt inneklimat. Kanske kommer vi att leasa värmepumparna i framtiden?

 

Vill du veta mer om utvecklingen för värmepumpmarknaden? Köp värmepumprapporten 2021 hos IN Förlag.