Logga in

Hur reglerar jag returtemperaturen?

Publicerad
16 mar 2022, 11:35

Vi tycker att fjärrvärmen har för hög returtemperatur. Vad kan vi göra för att sänka den? Energiexperten Roland Jonsson reder ut.

Text

För att kunna sänka kostnaden för fjärrvärme är en låg returtemperatur viktig. En bra början är att öka delta t över radiatorsystemet. Det innebär att man höjer värmekurvan och sänker flödet.

Många flerbostadshus har energiförluster i tappvarmvattensystemet
Så undviker du stora VVC-förluster

En stor bostadsrättsförening har valt både bergvärme och fjärrvärme
Värmepumpar och fjärrvärme i ovanlig kombo

En intrimning av värmesystemet kan behövas. Om framledningstemperaturen höjs och flödet minskas så sjunker inte radiatorns effekt, men returtemperaturen sänks och då även fjärrvärmereturen eftersom fjärrvärmeväxlaren kyls bättre.

Det viktigaste hindret för låga returtemperaturer är annars den omdiskuterade VVC:n, varmvattencirkulationen. Det är inte ovanligt att den står för 10 procent av husets årliga energianvändning.

Mycket VVC och tappvarmvattenförluster kräver höga flöden och det ger dålig avkylning på fjärrvärmen, så att minska energiförlusten från VVC och tappvattenrör kan vara mer lönsamt än man tror.

Värme ur frånluft går fortfarande till spillo i äldre hus
Hybridvärme sänker energiförlusten i äldre hus

Här kan VVCi (invändig VVC som är förlagd i tappvarmvattenröret) eller CVV (cirkulerande varmvatten där två värmestammar kopplas ihop och cirkulerar varmvattnet). Då får man ett system utan VVC. Lika enkelt som genialt.