Logga in

Fem rör blir tre när prefabcentraler ersätter VVC

Publicerad
14 jun 2022, 09:52

Decentraliserat system minskar både energianvändningen och installationstiden med 30 procent.

Prefabricerade Uponor Combi Port lägenhetscentral kan minska energiförlusterna för uppvärmning och distribution av tappvarmvatten med upp till 30 procent.

Läs också:
”Prefab ska inte nödvändigtvis in överallt”

Läs också:
Redo för prefab-boomen?

VVC-kretsen kan tas bort och istället värms varmvattnet i varje enskilt hushåll.

Joakim Rydholm, Uponor. Foto: Henrik Mill

– Det går bara kallt kallvatten fram till lägenheterna och vi kan reglera flödena utan att riskera att få hälsoproblem av till exempel legionella, säger Joakim Rydholm, affärsutvecklare för prefab på Uponor.

I varje bostad blir det en central punkt för både värme och vatten.

– Vi flyttar kretsen närmare slutanvändaren och det blir därför också lättare att mäta förbrukningen, säger Joakim Rydholm.

Uponors decentraliserade system har tre stamledningar i stället för fem som i ett traditionellt system. Lägenhetscentralerna behöver bara förses med en värmekrets från undercentralen.

Varmvatten- och VVC-ledningen tas bort. Tappvattnet värms endast upp vid behov, vilket blir mer energieffektivt. Driftskostnaderna blir lägre än med konventionella system, speciellt med fjärrvärme och värmepumpar tack vare systemets låga returtemperaturer

Färre rör gör att materialförbrukningen minskar. Med 40 procent färre rör och prefabricerade enheter kan installationstiden minska med cirka 30 procent jämfört med en traditionell installation enligt Uponor.

Värme och kyla distribueras med trerörssystem:
Sverige på tur för nydanande lågenergisystem

Hittills har Uponor installerat över 300 000 system med lägenhetscentraler runt om i Europa. I Sverige sker de första leveranserna under hösten.