Logga in

Roland svarar på kritiken: ”Byggfel eller inte, det är besparingen på 150 000 kWh som räknas”

Publicerad
18 dec 2023, 06:04
| Uppdaterad
14 dec 2023

Energiexperten Roland Jonssons idé om att skrota VVC får hård kritik: ”Struntprat!” och ”Han hittar på”. Här argumenterar Roland för alternativen han föredrar.

Johan Arkevid, VVS-lärare i Linköping, ifrågasätter att VVC skulle vara en energitjuv: ”Jag har svårt att se att det skulle skilja något nämnvärt på effektförlusterna om man lägger VVC invändigt eller längs med.”

Roland Jonsson använder ett räkneexempel för att förklara.

– Om vi utgår från ett tappvarmvattenrör av koppar med 28 millimeter i diameter, med en medietemperatur på 58 grader, och ett VVC-rör av koppar med en diameter på 15 millimeter, med en medietemperatur på 54 grader, som är dragna med separata ledningar, då blir isolerförlusten 10,8 Watt per meter.

artikeln med alla Lars och Johans åsikter
Kritiken mot Roland: ”Ta bort nästan alla rör en fysikalisk omöjlighet”

Artikeln som gav upphov till kritiken
”Smart med VVC-ledningen inne i tappvarmvattenledningen”

– Om man nu ökar dimensionen till ett kopparrör med 35 millimeter VVCi för att få plats med det invändiga röret så blir isolerförlusten 7,3 Watt per meter. I detta fall är energiminskningen 10,8 Watt-7,3 Watt = 3,5 Watt. Det är en sänkning av isolerförlusten med mer än 30 procent, den är med andra ord inte försumbar.  

Han pekar på att om man räknar med samisolerad VVC får man utgå från rörens yta. Ytan från ett kopparrör med 28 diameter och ett kopparrör med 15 millimeters diameter motsvarar ett rör med diameter 43 millimeter. 

– Det röret har en isolerförlust på 8,2 Watt per meter, vilket är 24 procent mindre än ett separat tappvarmvattenrör och ett VVC-rör. Jämför man samisolerad VVC med VVCi så är VVCi 11 procent snålare, vilket inte heller är försumbart.

– Visst, detta är inget nytt men när det gäller service på VVC-ledningen så brukar den bestå i att man får läckage på grund av för höga hastigheter. Det leder till vattenskador. Får man läckage på VVCi-röret upphör VVC-cirkulationen, men det blir ingen vattenskada. VVCi är därmed säkrare, säger han och tillägger:
– Har man en stam med läckande VVC-ledningar sparar man mer pengar på att skjuta i ett VVCi-rör i tappvarmvattenledningen än att knacka upp hela schaktet för att byta ett rör, anser han.
Enligt Roland Jonsson råder det ingen tvekan om att VVC är en stor energitjuv med energiförluster på upp till 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
– Utmaningen för branschen är att varmvattnet ska komma utan besvärande väntan oavsett om det handlar om VVC, CVV eller VVCi.

VVS-montören Lars Andersson menar att det inte är någon skillnad på vanlig VVC, CVV och VVCi, och ”att ta bort nästan alla rör som Roland Jonsson pratar om, är en fysikalisk omöjlighet”.

Roland Jonsson menar att det finns alldeles för många dåliga VVC-anläggningar med stora energiförluster. Alternativet, VVCi, är däremot en lösning där man monterar VVC-ledningen inne i tappvarmvattenledningen.
– Den fungerar i princip som ett sugrör. Det inre röret är ett böjbart pexrör. Då har man bara ett rör att montera och isolera. När tappvarmvattenröret är på plats skjuts det inre röret in i tappvarmvattenröret, något som är ett snabbt och billigt montage och den klart energisnålaste VVC-lösningen, säger Roland Jonsson och tillägger:
– Man kan också slopa VVC-ledningen helt och hållet och bara rotera tappvarmvattnet, det vill säga CVV, cirkulerande varmvatten. En bostadsrättsförening i Trångsund har gjort det och sparar 150 000 kilowattimmar per år.

De hade hög energiförbrukning, varmt kallvatten och inomhustemperaturer på 30 grader
Så fick de stopp på energispillet

Flera av kritikerna tvivlar på att det går att spara så mycket energi på att ersätta VVC med CVV.  De menar att problemet verkar ha varit ett byggfel i Trångsund och att det då inte är rätt att räkna energibesparingen till last för VVC.

– Byggfel eller inte, det är besparingen på 150 000 kilowattimmar som räknas. I det här fallet i Trångsund så funkade inte VVCi, eftersom det var för klena kopplingar. Därför valde man CVV där VVC kopplades bort. CVV klarar både Boverkets byggregler, BBR, och temperaturkravet på 50 grader, svarar Roland Jonsson och tillägger att besparingen är verifierad av och med fjärrvärmeleverantören som har krönta mätare.

– När det gäller CVV så tar man i princip bort all VVC och varmvattnet cirkulerar i de två återstående tappvarmvattenledningarna. Om man har ett högt hus med två stående värmestammar och två VVC-ledningar, så finns det fyra rör. Om man tar bort de två VVC-rören återstår två stående stammar med tappvatten. De kopplas ihop högt uppe i huset och sätts i cirkulation. Då får man cirkulerande varmvatten utan VVC. Två rör släpper mindre värme än fyra rör, säger Roland Jonsson.