Logga in

5 energismarta uppvärmningstrender

Publicerad
23 sep 2021, 06:00

Farväl fossila bränslen och välkommen vätgas, avloppsvärmeväxlare och solvärme.

1. Vätgas

Den japanska biljätten Toyota bygger nu den smarta staden Woven City med plats för 2 000 invånare vid berget Fujis fot. Vätgas blir den dominerande energikällan, både för uppvärmning av husen och som drivmedel för transporter. Artificiell intelligens (AI) med digitala tvillingar, robotar och förarlösa fordon är andra viktiga faktorer i det här levande laboratoriet.

Huset som får värme och el från vätgas
Offgrid-villan fixar solvärme i vintermörkret

Avloppsvärmeväxlare sänker energikostnaderna
Här ska det vaskas kilowattimmar ur avloppet

2. Avloppsvärmeväxlare …

… har en dold potential att sänka energikostnaderna. Många är dock skeptiska till att hämta energi ur avloppsvatten, trots att statistik visar att det skulle ge en årlig energibesparing på cirka 1,5 terawattimmar om samtliga flerbostadshus i Sverige återvinner 30 procent av värmen från avloppsvatten.

3. Återvunnen värme

Genom värmeväxling (FTX) återvinns mellan 50–80 procent av den värme som tillförts luften. Men trots en besparing på 5 000–7 000 kilowattimmar per år för en villaägare så är det bara en bråkdel av Sveriges bostäder som har FTX-ventilation.

4. Storskaliga solfångare …

… är vanliga i Österrike, men lyser än så länge med sin frånvaro i Sverige. Förutom i Härnösand, där 3 000 kvadratmeter solfångare snart ska värma upp en fjärdedel av Härnösands bostäder. Projektet är ett samarbete mellan företaget Absolicon och Energimyndigheten.

Österrike har den näst högsta solfångar­effekten per in­vånare i världen
Alplandet är världsledande på solfångare

5. Off-grid-hus …

… är självförsörjande på energi där fastighetsägaren kopplat bort sig från el- och fjärrvärmenätet. Vätgasdrivna bränsle-celler och solfångare är några exempel på egenproducerad värme.