Logga in

Så undviker du fallgropar när du installerar spabad

Publicerad
17 jun 2021, 06:00

(LÅST ARTIKEL | FÖR PRENUMERANTER) Efterfrågan på pool och spabad ökar när svensken hemestrar. Ett generationsskifte har skett och nu sker uppvärmningen med luftvärmepumpar i stället för elpatroner. Men vad finns det för fällor vid installationen? Ganska många ska det visa sig i vår artikel där vi också benar ut hur du kan undvika dem.

Efterfrågan på spabad och pooler har ökat kraftigt på senare tid hos Elcentrum Väst söder om Göteborg. Corona-pandemin är en anledning, eftersom människor är hemma mer än vanligt, menar Marcus Bergén, företagets verksamhetsansvarige och delägare.

– Vi har gjort ungefär 30 nyinstallationer hittills i år, och en av våra montörer arbetar numera heltid med spabad och pooler, säger han.

Kollegan Mikael Rosell, arbetsledare och delägare, tror att trenden också påverkas av utvecklingen mot mer energieffektiva badinstallationer. Tidigare värmdes många pooler av elpatroner, men i dag sker uppvärmningen i stället med luftvärmepumpar. Det gör att effektuttaget för värmning minskar från cirka nio kilowatt till 1,5 kW.

En vanlig miss med spabad är att det blir luft i systemet. Vattnet måste fyllas på genom filtret, annars kommer det inte ner i de undre slangarna. Då bildas luftfickor och spabadet startar inte. Jag vet inte hur många sådana felsökningar vi har gjort.

Mikael Rosell, Elcentrum Väst

Tänk även på elen:
”Det är hål rakt in i väggen”

Ibland hakar det upp sig:
Han får en ny poolvärmepump

Att hantera el och vatten nära varandra ställer speciella krav. Det vet elektrikerna på Elcentrum Väst som nyligen inlett ett samarbete med företaget Onsala Bygg & Pool. Exempelvis behöver man räkna med yttre omständigheter som vattenskvätt, kondens och smuts.

Viktigt med hygien:
Bubbelpooler måste anmälas

Mikael Rosell, Elcentrum Väst

– Solljus kan göra att saker snabbt blir odugliga. Ju närmare havet desto svårare blir det också för allt material, eftersom salt ger en extrem påverkan även på rostfritt, säger Mikael Rosell.

Vilka är de vanligaste fallgroparna vid installation av pool eller spabad?

– En vanlig miss med spabad är att det blir luft i systemet. Vattnet måste fyllas på genom filtret, annars kommer det inte ner i de undre slangarna. Då bildas luftfickor och spabadet startar inte. Jag vet inte hur många sådana felsökningar vi har gjort, säger Mikael Rosell.

Det är också viktigt att pumpar och värmare är elanslutna på rätt sätt. Ett förekommande misstag är att spabadets värmare ansluts på den fas i fastigheten som är mest belastad. Värmaren har hög effekt under lång tid, så den bör ligga på hushållets minst belastade fas. På så sätt minskar risken att huvudsäkringarna blir överbelastade, menar Mikael Rosell.

Ett annat fel, som kan bli farligt, är en icke-fungerande jordfelsbrytare (JFB-A).

– Om det inte finns en jordfelsbrytare och poolrummet vattenfylls kan vattnet bli strömförande. Det blir en livsfarlig anläggning, säger Mikael Rosell.

Han rekommenderar sina kunder att gå igenom pool- eller spaanläggningen varje höst och vår. Testa jordfelsbrytaren med testknappen, kolla att alla kablar ser fina ut och att det inte finns läckage från pumpslangarna.

FAKTA VIKTIGASTE TIPSEN VID INSTALLATION AV SPABAD OCH POOLER

  • Tänk på yttre omständigheter som vattenskvätt, kondens och smuts – även om materialet är för utomhusbruk och UV-beständigt.
  • Se till att ha en bra dränering av poolens teknikrum.
  • Dimensionera elen för höga startströmmar, för jetstreams med mera.
  • Dra ut en grövre kabelmatning och montera en undercentral vid poolinstallationer. Det tillkommer ofta spabad och infravärmare senare.
  • Tänk igenom placeringen av säkerhetsbrytare, så att de är lättåtkomliga vid service och synliga för kunden.
  • Belysning runt poolområdet kan förhindra olyckor och ger en trevligare trädgård på kvällen.
  • Glöm inte att installera ett låsbart pooltak eller lamelltäckning, vilket håller nere uppvärmningskostnader och minskar risken för olyckor med barn och djur.

Källa: Elcentrum Väst