Logga in

”Det är hål rakt in i väggen”

Publicerad
18 okt 2018, 10:00

Kunden och företaget tvistade kring badrumsrenoveringen. En oberoende besiktningsman anlitades. Här är hans långa lista med felen.

Hösten 2015 träffades ett avtal mellan fastighetsägarna, ett medelålders par och företaget Badrumsrenoverarna i Sverige AB om att utföra en badrumsrenovering i villan i Bromma.

Men renoveringen utvecklades till en kamp mellan beställare och entreprenör, en tvist som tre år senare slutade med en förlikning.

Läs mer: Underkänt badrum blev dyr affär för installatör

Något som Badrumsrenoverarna för övrigt har en viss vana vid, efter att ha varit inblandade i rättsliga tvister sex gånger sen 2013, varav flera slutat med just förlikning.

Arbetet hade inte utförts på ett fackmannamässigt sätt och hade inte heller färdigställts inom avtalad tid, ansåg villaägarna, som reklamerade tjänsten och höll inne med betalningen på grund av felen och dröjsmålen.

Badrumsrenoverarna bestred att arbetet skulle vara felaktigt utfört.

Läs mer: Renoveringen sabbade tätskiktet

Men den oberoende besiktningsmannen Våtrumshjälpen i Mälardalen AB, som utförde en särskild besiktning, hittade en hel del fel i badrumsrenoveringen, som exempelvis att rörmanschett saknades vi rörgenomföring och att ventilationsröret var för kort (se lista här nedan).

Besiktningsmannen slog fast att badrummet varken uppfyllde Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) eller Säker Vattens branschregler och att entreprenaden därmed inte var fackmässigt utförd.

Läs mer: Badrumsrenovering med bakfall

Enligt honom måste badrummet rivas då det i dagsläget inte finns någon branschgodkänd metod att laga tätskikt på.

Slutligen nådde parterna en förlikning och kom då överens om bland annat att Badrumsrenoverarna åtgärdar elfelen samt ventilationsröret till fläkten och flytta ut rörkoppling i väggen i slitsen.

Arbetena ska godkännas av en besiktningsman.

Villaägarna ska betala närmare 48 000 kronor till Badrumsrenoverarna för badrumsrenoveringen och installationen av jordfelsbrytaren.

VVS-Forum har sökt Badrumsrenoverarna för en kommentar, men utan resultat.

Besiktningsanmärkningar/

 1. Försegling/rörmanschett saknas vid rörgenomföring i dörrvägg. Det är hål rakt in i väggen.
 2. Rörkoppling i väggen i slitsen vid dörren.
 3. Ventilationsröret är för kort.
 4. Vattenrören ovanför handdukstorken är monterade för nära väggen och det saknas delvis tätskikt och rörmanschetter. Även rörgenomförningarna i duschplatsen saknar komplett tätskikt och rörmanschetter.
 5. Det saknas delvis tätskikt ovanför dörren in till badrummet.
 6. Delar av golvet som delvis kan utsättas för vattenspill har större fall än vad branschreglerna BBV 15:1 tillåter. Fallet överstiger 5 – 10 mm.
 7. Förseglingen/uppviket under den lösa överdelen till tröskeln ligger löst och sitter inte fast i varken tröskel eller blindtröskel.
 8. Fönstret vid badkaret är placerat i våtzon 1 och saknar utvik med försegling/tätskiktsremsa på fönsterkarmen.

Vid den särskilda besiktningen sågs också elen över. Där hittades bland annat följande elfel:

 1. Jordfelsbrytare saknas för ombyggnaden.
 2. Kopplingsdosa ovan dusch, ej tillåten placering.
 3. Ej efterlagad håltagning vid takvinkel dörr.
 4. Uttag för handdukstork, ej tillåten placering.