Logga in

Kan vi få ersättning för att materialet blir dyrare?

Publicerad
29 jun 2021, 06:00
| Uppdaterad
1 jul 2021

Kraftigt ökade materialkostnader gör att installatören oroar sig för att uppdraget ska bli en förlustaffär eftersom alla inköp inte är gjorda och priset satt. Juristen Fredrik Mejhert reder ut möjligheterna till kompensation.

Text

Försäljningschefen:
”Det är en ohanterbar situation vi har hamnat i”

Installationsföretagens vd:
Chockhöjda priser på material hotar installationsbranschen

För några månader sedan påbörjade vi ett projekt, som beräknas vara färdigt först till årsskiftet. Vi har avtalat om att reglerna i AB 04 ska gälla för entreprenaden. När vi räknade på jobbet utgick vi förstås från de materialpriser som gällde då. Under den senaste tiden har dock priserna på material ökat kraftigt. Vi har fortfarande inte köpt in allt det material som vi kommer behöva i projektet och när allt nu blivit dyrare än vi räknat med riskerar vi att gå med förlust. Kan vi på något sätt begära ersättning från vår beställare för ökade inköpskostnader?

Svar: 

Huvudregeln är att avtal ska hållas och att det pris som du och din beställare har avtalat om för entreprenaden därmed gäller. Generellt sett är det alltså du som bär risken för att det blir dyrare för dig att köpa in material som ingår i entreprenaden. 

Men eftersom AB 04 gäller mellan dig och din beställare finns det ändå en möjlighet för dig att få ersättning i detta fall. I AB 04 har det nämligen tagits in en särskild bestämmelse som tar sikte på just denna situation, då det – med stöd i tredje paragrafen, kapitel sex – är möjligt att få kompensation från beställaren om materialkostnaden har ökat. För att det ska bli aktuellt måste dock följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Kostnadsökningen måste bero på onormala prisförändringar för det material som ingår i entreprenaden.
  • Kostnadsökningen måste ha varit oförutsebar.
  • Kostnadsökningen måste väsentligt påverka hela kostnaden för entreprenaden.

Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda kan du alltså vända dig till din beställare och begära ersättning för kostnadsökningen. 

Det är förstås sällan lätt att avgöra när en kostnadsökning är så pass omfattande att den är att anse som onormal eller oförutsebar, och det är även oklart exakt hur stor kostnadsökningen måste vara för att den kan anses ha en väsentlig påverkan på kostnaden för hela entreprenaden. Emellertid får du gärna höra av dig till mig så kan vi rådgöra kring detta. 

Ett sätt att försäkra dig om att få ersättning för ökade materialpriser i kommande projekt är att du fortsättningsvis hanterar detta redan i anbudsskedet, till exempel genom att i anbudet ta med en särskild reservation om att det pris ni kommer överens om kan komma att justeras på grund av framtida kostnadsökningar. 

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenad­juridisk rådgivning, se mer info på www.in.se.