Logga in

Trots lågkonjunktur – fortsatt högtryck i VVS-branschen

Publicerad
1 nov 2023, 06:00

Majoriteten av VVS-företagen, 59 procent, anser att det ekonomiska nuläget är bra eller mycket bra, enligt Säker Vatten Barometern. Och det finns en anledning till det.

Enkäten, som gjordes i oktober, visar också att företagens orderingång är fortsatt bra.

Jämfört med undersökningen för ett halvår sedan märks en skillnad i vilken typ av arbeten som företagen utför i oktober.

Antalet installationsföretag som går i konkurs minskade i januari 2023
”Vi ser att osäkerheten ökar”

Investeringarna i installationsbranschen minskar kraftigt
Mörka siffror för installatörerna – så mycket har branschen tappat i år

Nybyggnation har minskat från 25 procent till 18 procent, medan renovering och återställande av skador ligger kvar på samma procent som tidigare, 54 respektive 10 procent.

Liselott Gustafsson ordförande i Säker Vatten.

– VVS-branschen kommer säkert att känna av konjunkturnedgången framöver, men det går inte att skjuta upp renoveringar av gamla ledningar hur länge som helst. Vattenskador måste åtgärdas direkt oavsett hur konjunkturen ser ut för tillfället, säger Liselott Gustafsson, ordförande i Säker Vatten och delägare i Gustafssons Rör i Umeå och Sundsvall, i ett pressmeddelande.

På frågan vad som oroar företagen mest toppar minskad orderingång (32 procent) följt av höga materialpriser (27 procent) och oroligheter i omvärlden (22 procent).

Endast en procent oroar sig för de nya byggreglerna från Boverket, som träder i kraft den 1 januari 2025, och som kommer att påverka VVS-branschen mycket.

Sara Lehn, vd på Säker Vatten.

– Vi samordnar branschregler Säker Vatteninstallation med Boverkets nya regelverk och tar bland annat fram rekommendationer för att möta de nya kraven för att göra det så enkelt som möjligt för VVS-branschen, säger Sara Lehn, vd för Säker Vatten.

De allmänna råden ska bort för att släppa lös innovationer
Färre råd från Boverket ska ge fler uppfinningar i byggbranschen

Enkäten Säker Vatten Barometern skickas ut till Säker Vattens cirka 2 200 auktoriserade VVS-företag två gånger per år i syfte att mäta trycket i branschen.

Totalt svarade 228 företag på enkäten i oktober.