Logga in

Chockhöjda VVS-priser

Publicerad
16 feb 2018, 09:39

Priset på VVS-material ökade kraftigt i slutet av 2017 – mer än genomsnittet för byggmaterial. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Från januari 2017 till januari 2018 steg priset på VVS-material med 4,5 procent. Det betyder är en ökning med 1,4 procentenheter på tre månader. Mellan oktober 2016 och oktober 2017 steg de med 3,1 procent. Under årsperioden januari 2016–januari 2017 var ökningen endast 2,2 procent.

I november sa Anders Mårtensson, vd på VVS-Fabrikanternas Råd, till VVS-Forum att han var förvånad över att priserna inte stigit mer. Råvarupriset på plast hade stigit med 15 procent och dessutom hade den globala högkonjunkturen påverkat.

Enligt SCB:s nya siffror var genomsnittsökningen för byggmaterial under den senaste perioden 3,6 procent, exakt lika mycket som föregående år.

De största ökningarna i byggmaterialgruppen var fortfarande inom de råvaruintensiva materialen armeringsstål samt järn och stål som steg med 13,9 procent respektive 7,9 procent.

Under perioden steg faktorprisindex med 2,9 procent. Entreprenörens kostnader ökade med 2,7 procent, mest beroende på högre materialkostnader, enligt SCB.

Byggherrekostnader gick upp med 3,5 procent. Konsumentprisindex ökade med cirka 1,7 procent.