Logga in

Här är knepen som gör dig till en supermentor

Publicerad
8 apr 2021, 06:00
| Uppdaterad
9 apr 2021

Ska du vara handledare åt en gymnasiepraktikant? De här smarta tipsen gör det både enklare och roligare att snabbt komma in i jobb och gäng. Och de är (nästan alla) lika viktiga för erfarna montörer på nytt jobb som för gröngölingar. Eller hur?

Läs också: VVS-montörens bästa handledartips
Så hjälper han praktikanterna in i yrkeslivet

Läs också: Kan du branschsnacket
Quiz: Testa vilka rörläggar-slangord du kan!

1. Ta reda på saker om eleven i förväg

För att kunna lägga upp en bra praktikplan är det bra att veta vad eleven redan kan och har lärt sig i skolan och vad skolan förväntar sig att eleven ska lära sig under praktiken. En bra modell är att handledaren och yrkesläraren planerar APL-tiden tillsammans. Då är det också mindre risk att företagets ordinarie verksamhet störs under praktikperioden.

2. Kontakta eleven tidigt

Om du har möjlighet – åk ut till skolan innan praktiken och träffa din blivande elev där hen känner sig hemma och har sina kompisar. Det är ett bra sätt att skapa trygghet och lära känna varandra lite innan praktiktiden. Om det inte går – ring eller mejla.

3. Se det som en chans till utveckling

De flesta tycker att det är roligt och stimulerande att jobba med ungdomar. Eleverna som kommer ut på praktik brukar vara klarsynta och upptäcka saker som vuxna, etablerade montörer kanske missar. Kanske har de med sig kunskaper om ny teknik eller nya metoder från skolan? Därför är det smart att lyssna och ta till sig av elevens synpunkter och att vara öppen för att tänka i nya banor.

4. Viktigt med förtroende

Du ska såklart vara kunskapsförmedlare och instruktör, men tänk på att du också ska fungera som ett stöd och en förebild för eleven, både yrkesmässigt och socialt. Som elevens fasta punkt på en tidigare okänd arbetsplats är det till dig som eleven kan vända sig med sina problem, både sådana som har med yrket att göra och sådant som är mer personligt. Erfarna handledare säger ofta att det är den viktigaste, svåraste och mest tidskrävande uppgiften.

5. Var tydlig med krav och regler

En elev som kommer ut på APL förväntar sig att det kommer att ställas krav på honom eller henne. Är du tydlig med förväntningar och regler och förklarar varför de är viktiga visar du att du bryr dig om eleven. Det skapar trygghet och gör det lättare att känna sig som en i gänget.

6. Prata ihop er om uppgifterna

Ta god tid på dig för att gå igenom nya arbetsmoment. Förklara vad uppgiften kommer att innehålla och vilka förkunskaper som behövs för att klara den men också i vilka jobb man behöver klara det aktuella momentet. Ta reda på om eleven har gjort något liknande jobb tidigare och fråga vad eleven förväntar att lära sig av uppgiften. Det är inte bara viktigt att eleven vet varför uppgiften ska göras utan också att den upplevs som vettig. Var öppen för frågor och ifrågasättande och resonera sedan ihop er innan eleven sätter igång med jobbet. Om du använder facktermer – håll koll på att eleven förstår vad du menar.

7. Glöm inte berömmet

Alla har behov av att få erkänsla för sådant vi gjort bra för att utvecklas, bygga självförtroende och våga testa nytt. Så glöm inte att ge positiv uppskattning när eleven gjort något bra.

8. Bidra med återkoppling 

Din roll är en viktig länk mellan skola och företag. Genom dina erfarenheter av hur eleven fungerar under praktiken får du reda på vad som funkar och inte i skolans undervisning. Återkoppla gärna till läraren om vad du ser för kunskapsluckor och behov. Det är bra för alla parter.

Läs också: Hon har kartlagt branschtugget
Kamelkyssar och gnistapor – har du koll på rörmokarslangen?