Logga in

VVS-firman bilade av okänd elkabel – och kunden krävde ersättning

Publicerad
10 mar 2021, 06:00

VVS-firman skulle flytta golvbrunnen, men visste inte att en elstigarledning dolde sig i bjälklaget. Kunden krävde ersättning, nobbade fakturan och gick till Arn.

Allmänna Reklamationsnämnden, Arn, går helt på en VVS-firmas linje i en tvist med en privatkund i Stockholmstrakten.

Arn-fall från februari 2021: Kunden menade att reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög”

Ärendet började i januari 2020 när firman anlitades för att totalrenovera ett badrum i en bostadsrätt. Kunden ville bland annat att en golvbrunn skulle flyttas.

Arbetet påbörjade den 13 januari, och dagen därpå började hantverkarna att bila i golvet. Då träffade de en elstigarledning som visade sig vara dragen intill golvbrunnen.

Strömmen gick i flera av grannlägenheterna och en jourelektriker tillkallades. Därefter fortsatte renoveringsarbetet.

Men när fakturan kom vägrade kunden att betala. I april vände han sig till Arn och berättade dels om den avbilade elstigarledningen, dels om en vattenskada som ska ha uppstått mellan hans lägenhet och lägenheten under.

Han krävde att VVS-firman ska ta notan från jourelektrikern på 25 361 kronor och betala 30 000 kronor för att åtgärda en vattenskada i grannlägenheten.

Rättsfall från februari 2021: Krävde tillbaka rot-avdrag för köks- och badrumsrenovering

Han ville ha ytterligare 30 000 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst, eftersom han varit tvungen att lämna sitt arbete flera gånger på grund av tvisten.

Och han ville att VVS-firmans faktura på 93 597 kronor skulle strykas.

Firman protesterade och ville inte ta ansvar för den skadade elledningen. De hade inte fått någon som helst information om att det fanns dolda elledningarna intill golvbrunnen.

”De kablarna kunde döda mina anställda”, skrev vd:n i sitt svar till Arn.  Han uppgav att hantverkarna som arbetade i badrummet var i chock när de upptäckte att de har träffat ledningen. Några vattenskador tog firman inte heller på sig.

I nämndens beslut, som kom i februari i år, avvisades kundens krav på samtliga punkter.

Nämnden slog visserligen fast att VVS-firman hade bilat ner i en elledning i golvet. Men kunden hade i egenskap av beställare ett ansvar att se till att hantverkarna fick nödvändig information om vad som fanns i golvet.

Arn-fall från januari 2021: Nya WC:n läckte avloppsvatten under huset

Enligt utredningen fick företaget inte fick veta något om elledningen. Och ingenting har framkommit som gjort att firman borde ha förstått eller misstänkt att det fanns en elledning i golvet.

Därför var företaget inte ansvarigt för den skadade elledningen, enligt nämnden.

Arn ansåg nte heller att utredningen visat att företaget var ansvarigt för någon vattenskada i huset.

Kunden hade även hamnat i tvist med bostadsrättsföreningens styrelse angående badrumsrenoveringen.

I de inskickade dokumenten framgick bland annat att bostadsrättsinnehavare inte får flytta golvbrunnars placering utan tillstånd. Men Arn upplyste om att nämnden inte har behörighet att pröva tvister mellan konsumenter och bostadsrättsföreningar.