Logga in

Varför ska fördelarskåpen sättas så högt?

Publicerad
4 jan 2021, 08:42

Säker Vatten har kommit med nya regler kring fördelarskåpen som nu måste placeras 500 millimeter ovanför bjälklaget. Varför så högt upp? Branschexperten Fredrik Runius svarar.

Vi har fått in synpunkter om att det har varit svårt att montera fördelarskåpen rätt och få tätt vid rörgenomföringar i bot­ten. Vid en provning som Rise gjorde, på uppdrag av Länsförsäkringars forsknings­fond, av tätheten i fördelarskåpens botten visade det sig att det läckte i två av fyra fördelarskåp trots bra förutsättningar för montage i rumstemperatur inomhus.

Läs mer: ”Fördelarskåpen borde förbjudas”

Om man har 500 millimeter till botten har man chansen att komma in med rören vinkelrätt i fördelarskå­pet. Rör­-i­-rör är styva och tunga att skjuta igenom stosarna i botten på fördelarskåpet, vilket medför att stosar har hoppat ur. Rör måste också kunna expandera utan att stosarna lossnar från fördelarskåpets botten vilket ibland har visat sig vid garantibesiktning efter två till fem år.

Ett annat sätt är att inte dra rören genom botten av fördelarskåpet utan dra rören uppåt och mata tapp­ställen och WC från väggar och tak vilket skulle minimera risken för ett läckage i botten på fördelarskåpet.

Läs mer: Så ska läckorna i vattentäta skåp minska

Om man har golvvärme kan det också vara en fördel att dra rören uppåt, i väggar och tak, så att man inte riskerar att få för hög tempera­tur på kallvattnet.

Det är viktigt att inte fördelar­skåpen ger en falsk trygghet. Det är bra att man har samlat koppling­arna på ett ställe men skåpen måste vara robusta och kunna monteras rätt så det blir tätt.

Läs mer om VVS-Forums satsning: Branschens vassaste experter svarar på dina frågor

Vill du också ställa en fråga till våra experter?  Har du ett monteringsdilemma? Eller vill du få stöd i dina rekommendationer till kunderna? Du kan fråga om stora och små problem. Mejla din fråga till  redaktion@vvsforum.se