Logga in

Egen biltvätt – en av de smarta lösningarna i installationsföretagets miljösatsning

Publicerad
27 jan 2021, 06:00

Företagets vd listar fem smarta satsningar för att skona planeten.

För snart femton år sedan blev JiO Eltjänst i Älvängen norr om Göteborg ett miljödiplomerat företag. På den tiden var det en fjäder i hatten och en satsning som gav pluspoäng i samband med upphandlingar.

Läs också: Pierre startade VVS-företag med ett högre syfte: del av vinsten ska gå till miljösinvesteringar.

 – Men så är det inte längre. Mycket har hänt i fråga om kvalitet och miljö sedan dess. Själva blev vi ISO 9001 och 14001-certifierade via EIO-Q för många år sedan och idag tas det för självklart att seriösa företag i vår bransch är ISO-certifierade och därigenom också inne på hållbarhetsspåret, förklarar Janne Olofsson, vd i företaget med 35 anställda.

 Så ska jätten Assemblin leva upp till klimatmålen

 

JiO Eltjänst startades år 1990 och ägs idag av Janne Olofsson (till vänster) och Mikael Holmqvist (till höger). Foto: Lars-Göran HedinMiljösatsningen för ett och ett halvt decennium sedan sätter sin prägel på företaget än i dag. När kontoret behövde utökas 2017 var det bara de energi­effektivaste lösningarna som gällde.

– Nu fick vi äntligen en chans att skapa en hållbarare kontorsmiljö. Vi byggde till genom att lyfta hela taket och lägga till en våning. Samtidigt tilläggsisolerades väggarna, fönster och dörrar byttes och så installerade vi bergvärme. Två borrhål på 250 meter vardera förser nu hela byggnaden med värme på vinterhalvåret och kyla om sommaren.

Röranallys vd listar sju vinster för företag som satsar på elbilar.

Janne Olofsson berättar att all belysning samtidigt byttes mot LED och att ett KNX-system styr alla armaturer via sensorer i rummen, liksom husets larmfunktioner. 

– Och så bytte vi till ett större, men energisnålare fläktaggregat och installerade 21 kW liggande solpaneler på taket, tillägger Janne Olofsson.

Det som påverkade medarbetarna mest när företaget miljödiplomerades var inrättandet av en återvinningsstation på gården. Alla fick lära sig att plocka ner överbliven material i dess olika fraktioner och sortera ner dem i tunnor, containrar och storsäckar. 

– Numera är det en del av allas vardag här på företaget. I början tjänade vi pengar på sorterandet, men nu när priserna på återvunnet material har sjunkit, går hela hanteringen i stort sett jämnt ut. Å andra sidan slipper vi lägga tid på att köra överskottet till deponi och avgifterna för att lämna dem där. Vi har åkare som ser till att kärlen inte blir överfulla – det fungerar jättesmidigt, säger Janne Olofsson.

Inne på lagret står en balpress som komprimerar den enorma mängd em­ballage som åker med hem till firman från de olika jobben. 

– Den är en ovärderlig tillgång, menar Mikael Holmqvist. 

Företaget har med åren minskat storleken på sina bilar för att hålla nere deras miljöpåverkan. Skulle det behövas mer lastkapacitet finns två släp i garaget och en bil används som poolbil – den är inredd med passagerarsäten för att kunna ta flera man ut till pågående entreprenader och andra större jobb.

– Nu tittar vi på att byta poolbilen till något helt eldrivet, men för övriga service­bilar avvaktar vi utvecklingen när det gäller bilarnas räckvidd. Vi har uppdrag i Trollhättan, Stenungssund, Göteborg, Alingsås och ibland ännu längre bort så vi behöver bilar med mer än 20 mils räckvidd. Det är ju sällan möjligt att ladda elbilar på byggena, konstaterar Janne Olofsson.

Att tvätta bilarna miljövänligt har företaget dock löst. I Älvängen fanns ingen miljövänlig tvätthall för bilar så JiO Eltjänst byggde en egen i samband med att kontoret utvidgades. Där tvättas enbart med miljögodkända produkter. Firman har 27 servicebilar så det är nästan alltid någon biltvätt på gång, men däri mellan är tvätthallen en plats där man väderskyddat kan lasta i och ur bilen. Lagret ligger vägg i vägg.

På hyllorna i lagret ses ett annat resultat av hållbarhetstänket inom JiO Eltjänst. Sortimentet av material har smalnats så att här finns bara en leverantör till var och en av de olika produktgrupperna.

– Fördelen är att det frigör lagerutrymme men framför allt att material som blir över i ett jobb kan användas i nästa. Det ger ett effektivare resursutnyttjande och bidrar samtidigt till bättre support från respektive tillverkare.

5 miljösmarta satsningar

1. Egen återvinningsstation på gården.

2. Egen miljövänlig biltvätt på gården.

3. Mindre bilar som kompletteras med lastvagn vid behov.

4. Energieffektivsering av kontorshuset med tilläggsisolering, bergvärmepump, nytt fläktsystem och smart belysning.

5. Smalare sortiment som frigör lagerutrymme och minskar materialspill. Bara en leverantör per produkttyp.

Är du hållbar?

9 frågor att fundera på i hållbarhetsarbetet:


1.
Hur kan ni vässa företagets affärsidé genom att arbeta mer hållbart?

2. I rekryteringsprocessen: Letar ni efter personer med miljöengagemang?
Ju fler eldsjälar det finns på ett företag – desto större chans att förändringar genomförs.

3. Använder ni farliga ämnen i något sammanhang?

4. Vad känner du till om dina leverantörers hållbarhetsarbete?

5. Vad vet du om arbetsmiljön hos tillverkarna av de produkter ni använder?

6. Kan företagets transporter göras resurseffektivare?

7. Tar ni hand om emballage och överblivet material på ett hållbart sätt?

8. Hur jobbar ni med arbetsmiljön i företaget, också ur mångfalds- och jämlikhetssynpunkt.

9. Har ni gjort allt som göras kan för att minska företagets energianvändning?