Logga in

Assemblin bygger klimatsmart i Stockholms City

Publicerad
26 maj 2020, 11:30

Assemblin har fått uppdraget att göra en stor geoanläggning i centrala Stockholm. Ordern är värd runt 25 miljoner kronor.

Johan Hassius, Assemblin– Det här är ett väldigt spännande projekt då det är centrala Stockholms första geoanläggning med koldioxidaggregat av den här storleken, säger Johan Hassius, filialchef Assemblin VS Stockholm Entreprenad.

– Anläggningen ger miljövinster eftersom den tillsammans med bergvärmelagringen innebär att de aktuella fastigheterna blir självförsörjande på värme, varmvatten och kyla.

Därför är Island världsbäst på geoenergi

– Den består av cirka 60 borrhål som är ungefär 410 meter djupa. Fyra aggregat är sammankopplade i systemet som ska producera hetvatten och kyla till fastigheterna, säger Johan Hassius.

Kortfattat fungerar geoanläggningen så här:

  • Kylan används för att få ett behagligt klimat i fastigheten under sommarhalvåret.
  • Värmen som CO2-aggregaten lämnar ifrån sig under kylproduktionen producerar varmvatten till fastigheterna.
  • Den överblivna värmen skickas ned till geolagret i berget som laddas för kommande vinter.
  • Under vinterhalvåret kommer CO2-aggregaten styras om för att ge hetvatten.
  • Hetvattnet shuntas ned till rätt temperatur så att det kan värma upp fastigheterna och leverera varmvatten till fastigheterna.
  • Anläggningen går att spetsa med fjärrvärme och fjärrkyla vid behov.

Hur stor blir energivinsten jämfört med en konventionell anläggning?

– Energi- och miljövinsten är svår att mäta, men för fastighetsägaren Vasakronan är det viktigt att vara så oberoende av andra som möjligt. Energivinsten uppstår i och med att bergvärmelagringen kommer att laddas med värme på sommaren och kylas ned under vintern.

Borrhålen ger husen värme och kyla

Finns det någon liknande anläggning i Sverige?

– Det finns flera mindre i Stockholm, men det är få som är oberoende från andra leverantörer. Den enda distributör som alltid kommer att vara kvar är den som levererar elen till anläggningen och fastigheten, säger Johan Hassius.

Assemblin köper kylföretag

Entreprenaden är en del av en omfattande renovering av fastigheter som fastighetsbolaget Vasakronan genomför i området vid Hötorget i Stockholms City.