Logga in

Så påverkas du av skattechocken på transportbilar

Publicerad
11 sep 2019, 06:00

Snart höjs fordonsskatten på hantverkarbilar. ”Den kommer att slå hårt mot många småföretagare som är beroende av sina transportfordon”, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Det är inte lätt att hänga med i skattedjungeln när det gäller transportfordon. Den nya höjningen gäller för fordon som registreras från årsskiftet och ger höjd skatt i tre år framåt. Därefter går den ner på normal nivå igen.

Så fungerar nya bonus malus-systemet

Skattesystemet bonus malus trädde i kraft 1 juli 2018 för personbilar, där bonus ska premieras (genom exempelvis bidrag till elbilar), medan malus ska straffas, exempelvis dieselbilar som kan få dubblerad fordonsskatt.

Den första september infördes WLTP ( ”Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure”) för lätta lastbilar, transportfordon och lätta bussar. Den 1 januari 2020 kommer de nya WLTP-kraven för samma fordonskategorier.

WLTP ska mäta fordons bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra förorenande utsläpp, men även räckvidd för elbilar.

WLTP ska ge mer verkliga siffror på förbrukning och utsläpp än det gamla mätsystemet NEDC (New European Driving Cycle).

En lysande stjärna på pickup-himlen

– En kraftig fordonsskattehöjning kommer att slå hårt mot framför allt för lätta lastbilar där också utbudet av klimatbonusbilar är begränsat. Detta slår speciellt hårt mot många småföretagare som är beroende av sina transportfordon, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Han är ”positivt inställd till WLTP och bonus-malus som princip”, men tycker att man borde väntat ett år med lanseringen så att konsumenter och företag haft fler elbilsmodeller att välja mellan och att revideringen borde ha gjorts 2021, då bonus malus-systemet ska ses över.

– Införandet av WLTP leder till att värdena för koldioxidutsläppen blir cirka 20–25 procent högre för personbilar och cirka 30 procent högre för lätta lastbilar, jämfört med dagens värden. Från och med årsskiftet kommer fordonsskatten därmed att öka mycket kraftigt, menar han och tillägger:

– Det här kan leda till att man väljer att avstå från köp och i stället fortsätter att köra sitt gamla fordon, vilket riskerar att bromsa förnyelsen och därmed sänkningen av koldioxidutsläppen.

Lätta lastbilen blir smartare

FAKTA/BONUS MALUS

Bonus malus är en beräkning av fordonsskatt för nya fordon. Den fungerar så här, enkelt uttryckt:

  • Den som kör en mindre miljöbelastande bil får en bonus, medan den som kör en diesel- eller bensinslukande bil får betala.
  • Bonus gäller för fordon med utsläpp av max 70 gram CO2/km samt gasbilar.
  • Malus gäller för fordon med utsläpp av mer än 95 gram CO2/km.
  • Dieselbilar får dessutom ett extra miljötillägg.
  • Bonus malus gäller både personbilar och lätta lastbilar upp till 3 500 kg.
  • Bilar som är i trafik före den 1 juli 2018 omfattas inte.

Här är några exempel på hur skatten slår mot transportbilar som går på diesel.

Bilmodell CO2 – utsläpp i gram/km, enligt NEDC*

CO2-utsläpp i gram/km, enligt WLTP**

Årlig skatt, enligt NEDC*
Årlig skatt, enligt WLTP**
 Skillnad
Stor lätt lastbil1 200 260 13 424 kr  20 295 kr  + 6 871 kr
De största lätta lastbilarna2 250 325 19 450 kr 28 239 kr  + 8 789 kr
Källa: Bil Sweden          

 Fotnot:

Exempelvis VW Transporter, Mercedes Vito, Renault Traffic.

2 Med totalvikt på max 3 500 kg, till exempel VW Crafter, Mercedes Sprinter, Renault Master.

*NEDC (New European Driving Cycle) är det gamla sättet att mäta CO2-utsläpp med mera. **WLTP ( ”Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure”) är det nya sättet att mäta bland annat CO2-utsläpp på.