Logga in

20 miljoner i stöd till innovativ dusch

Publicerad
26 okt 2016, 16:06

Energimyndigheten stöder ett innovativt duschsystem med drygt 20 miljoner kronor. Stödet ges för att vidareutveckla och inleda storskalig kommersialisering av systemet, som har väsentligt lägre vatten- och energianvändning än andra system.

Orbital Systems duschsystem bygger på en teknik som renar och återcirkulerar duschvattnet när det används. Därmed kan en stor del av vattnet och dess värmeinnehåll bevaras. Nu vidareutvecklar och marknadsintroducerar företaget sitt duschsystem med ett stöd på 20,6 miljoner kronor från Energimyndigheten.

Företaget ska använda stödet för att vidareutveckla duschsystemet genom att förenkla installationen och sänka tillverkningskostnaderna. Orbital Systems ska också utveckla sina affärsmodeller och förstärka det immaterialrättsliga skyddet för sina tekniska lösningar.

– Det är både kostsamt och tidskrävande att utveckla produkter som innehåller mycket hårdvara. Vi bedömer att stöd till företaget skapar den uthållighet som krävs av både företaget och dess ägare för att ta sig igenom utvecklingsfasen och inleda marknadsintroduktion av en produkt som är redo för global spridning, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Initialt fokuserar företaget på att använda tekniken i duschsystem där kundnyttan är hög samtidigt som vägen till marknad är hanterbar. Tekniken kan även användas för att spara vatten och energi i andra system där vatten används.

– Detta är en riktigt bra början på vår vision om att skapa ett paradigmskifte i hur vi människor använder vatten. Duschen, som är den första produkten där vi använder vår teknik, står för över en tredjedel av vattenanvändningen i svenska hem. Framöver kommer vi att implementera tekniken även i andra produkter och system, säger Orbital Systems grundare och vd Mehrdad Mahdjoubi.

Stora besparingar i badhus

Redan under sommaren 2013 testade företaget två tidiga prototypduschar i ett badhus. Resultatet visade på en vattenbesparing på nästan 90 procent, samtidigt som energianvändningen för uppvärmning av duschvattnet minskade med nästan 80 procent. Utifrån resultatet i det testet och Energimyndighetens uppskattning skulle den årliga energianvändningen för uppvärmning av duschvatten i Sverige därmed kunna sänkas från 3,5 TWh till knappt 1 TWh.

I jämförelse med konkurrerande lösningar har Orbital Systems innovation fördelen att kunna ge hög komfort för de duschande genom ett högt flöde, ett stabilt tryck och en jämn temperatur under hela duschcykeln, utöver miljö- och kostnadsbesparingarna, uppger Energimyndigheten.