Logga in

Kol i golvet sprider värmen

Publicerad
29 sep 2017, 06:00

Kol i form av grafit är en utmärkt värmeledare. Det utnyttjar uppfinnaren Lennart Palmquist i sin patenterade innovation.

Heat Spreader ska ge jämnare temperatur och större värmeavgivning i golvvärmesystem.

Heat Spreader är en värmeledande matta med grafitband fastsatta på ett glasfibernät.

Banden är 0,35 mm tjocka, 30 mm breda och sitter med 20 mm mellanrum. I mellanrummen letar sig avjämningsmassan in och armerar konstruktionen.

Pågjutningen kan göras extremt tunn, 10 mm över rörets högsta punkt.

Lennart Palmquist– Nackdelen med vattenburna system är att de blir tröga när rören gjuts in långt ner. Jag ville hitta ett system som bygger lite på höjden och har snabb respons, säger Lennart Palmquist, vd på XY Climate Sverige.

Nytänk belönades

Enligt Lennart Palmquist ska systemet också ge upp till 70 procent jämnare temperatur och 30 procent bättre värmeavgivning från golvvärmen.

Effektiviteten gör att framledningstemperaturen kan sänkas 3–4 °C. Systemet är i första hand tänkt för vattenburen värme, men fungerar också till elkablar.

– Jag fick idén 2001 när jag var på Underleverantörsmässan i Jönköping och visade mitt elektriska golv. Det var en annan utställare som berättade att grafit är en jättebra värmespridare. Jag köpte lite material av honom, berättar Lennart Palmquist.

På den tiden var grafitmaterialet sprött och svårt att hantera. Fem år senare hade materialet utvecklats och Lennart Palmquist blev då nordisk agent för leverantören.

Idén testade han sedan med gjutna cementklumpar där han mätte temperaturfördelning och respons.

Efter diskussion och beräkning hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås visade det sig att med grafit ovanför golvvärmerören skulle cent­rumavståndet kunna ökas från 300 mm till 450 mm.

Hållbar teknik i Vallastaden

– Men det kunde jag ju inte säga, då blir ju de som säljer rören inte så glada. Då kom jag på att med klinker eller linoleummatta som ytskikt gör grafiten att temperaturen på framledningen kan sänkas med ungefär 3 °C i stället, säger Lennart Palmquist.

Liknande system med aluminiumplåtar finns, framför allt för förläggning i träbjälklag. De går att använda för ingjutning men det krävs att aluminiumplåtarna skyddas mot den fuktiga avjämningsmassan med duk. 

Duken försämrar värmeöverföringen något, dessutom är värmekonduktiviteten för aluminium ungefär 240 W/(m·K).

Grafit har värmekonduktivitet omkring 500 W/(m·K), materialet leder alltså värme mer än dubbelt så bra.

Framtidens badrum fyllt av teknik

Lennart Palmquist rekommenderar att använda isolering av XPS som ska vara tåligare än det vanligare EPS. Det ska ytterligare bidra till att det är möjligt att gjuta tunna golv.

Han har nu byggt en maskinpark för tillverkning av Heat Spreader och hoppas på större projekt och att hans innovation snart ska finnas hos grossisterna.

– Det är en trög marknad. Jag besöker VVS-folk, egentligen föreskrivande led, säger Lennart Palmquist, som bland annat ställt ut på Nordbygg med god respons.