Logga in

”Fördelarskåpen borde förbjudas”

Publicerad
19 okt 2020, 00:00

De ogillas av olika aktörer och Assemblins filialchef i Lidköping vill ha bort dem helt. Nu finns lösningar som gör att en stor del av fördelarskåpen kan ersättas.

Många fördelarskåp är inte täta i botten vid rörgenomföringarna. Det framkom förra året efter ett test som Rise gjorde på uppdrag av Länsförsäkringsgruppens Forsknings- & Utvecklingsfond.

Dessutom är skåpen tunga samt svåra att hantera och få täta vid montaget. Fördelarskåpen är också svårplacerade för projektör och byggare. De tar uthyrningsbar yta för fastighetsägaren samt anses skrymmande och fula av arkitekter och boende.

Så ska läckorna i fördelarskåpen minska: Ny standard ska göra dem robustare och lättare att montera

Lars-Erik Larsson, filialchef på Assemblin VS i Lidköping, har en bred bakgrund inom rörbranschen som både montör, konstruktör och projektledare. Han anser att rörskarvar inte hör hemma i väggar oavsett om det är i fördelarskåp eller i väggdosor.

– Jag har dåliga erfarenheter av läckage i fördelarskåp och i väggdosor. Min personliga åsikt är att skåpen och dosorna borde förbjudas och jag tror att så kommer att ske inom fem till tio år. Rörskarvar ska ut ur väggarna för att förhindra vattenskador, säger Lars-Erik Larsson.

Han har deltagit i utvecklingen av Gustavsbergs nya Vatette väggenomföringssystem V6 där rörfördelarna kan placeras i exempelvis en tvättställskommod. Fördelarskåp behövs då inte och vid ett läckage i rörsystemet leds det till ett vattentätt golv med golvbrunn där det lätt upptäcks.

Systemet har testats av Assemblin VS i Lidköping vid projektet Mjörnbo Allé i Gråbo där Tornstaden byggde 54 nya lägenheter.

– Installationen blev mycket framgångsrik. Både beställare och besiktningsman berömde utförandet. Det blev även både enklare och billigare än om vi haft fördelarskåp, säger Lars-Erik Larsson.

Den 1 januari 2021 kommer Säker Vattens nya branschregler som så långt som möjligt har samordnats med Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK).

Så utvecklar de nya produkter för VVS-branschen: ”Strategin är att ha örat mot marken”

En av de viktigaste förändringarna i branschreglerna gäller rörgenomföringar genom vägg med tätskikt. Där har avståndet mellan rören ökats för att underlätta korrekt montage av tätskikt. Avståndsändringen är överenskommen mellan VVS-Fabrikanternas Råd och BKR/GVK.

Björn  Rydetorp. Foto: Sören HåkanlindProduktutvecklingsmässigt har det varit en jätteutmaning för oss, men efterhand såg vi att andra vattenskadeproblem kunde lösas.

Gustavsbergs nya väggenomföringssystem är ett resultat av de förändrade branschreglerna för rörgenomföringar. Vatettes bockfixturer, väggbrickor och väggfördelare berörs av de nya reglerna.

– Produktutvecklingsmässigt har det varit en jätteutmaning för oss, men efterhand såg vi att andra vattenskadeproblem kunde lösas. Med det nya väggenomföringssystemet kan i många fall fördelarskåpen ersättas, säger Björn Rydetorp, produkt- och kategorichef på Vatette.

Tack vare att avstånden mellan rören har ökats blir det lättare att komma åt med verktyg och därför går det nu att använda standardprodukter. Då kan fördelaren gömmas i kommoden och ersätta ett eller två fördelarskåp.

– Det hade vi inte förväntat oss när vi började produktutvecklingen utan det blev en positiv sidoeffekt av de nya reglerna, säger Björn Rydetorp.

Boende oroliga för att hålen vid tvättstället och duschblandaren ska orsaka fuktskador: ”Vi vågar inte använda vårt nya badrum”

Mattias Lohf på MM VVS har testat systemet i ett pågående projekt och har positiva erfarenheter. Foto: Klas Sörbo

Alingsåsföretaget Mats Mattias VVS Installationer, MM VVS, använder systemet i ett pågående nybyggnadsprojekt i Ingared och erfarenheterna är positiva.

– Du behöver inte köpa en färdig fördelare som ska passa till det aktuella projektet utan du kan bygga ihop den själv, säger Mattias Lohf, VVS-montör och en av delägarna i MM VVS.

I stället för att försöka lappa och laga är det bättre att ta ett steg tillbaka och titta på grundproblemet och ta bort fördelarskåpen helt och hållet, säger Björn Rydetorp.

En ursprungstanke med fördelarskåpen när de kom var att samla kopplingarna på ett ställe. På grund av legionellaproblematiken i samband med VVC, varmvattencirkulation, krävs det i dag ofta två skåp i lägenheter. Problemen med läckagen och sätten att lösa dem har inneburit ytterligare fördyringar av skåpen samtidigt som de blir ännu mer synliga.

– Det är som att du tar en medicin som ger biverkningar och sedan tar en annan medicin mot biverkningarna. I stället för att försöka lappa och laga är det bättre att ta ett steg tillbaka och titta på grundproblemet och ta bort fördelarskåpen helt och hållet, säger Björn Rydetorp.

– Många installatörer har sagt att det här är ju som vi gjorde på 1980-talet. Det stämmer till viss del, men nu blir hela installationen dold och mycket bättre.

Han bedömer att minst hälften av fördelarskåpen i lägenheter kan ersättas. I villor sitter ofta vattenmätaren i skåpen. Det är också lättare att hitta en plats för dem där, exempelvis i ett apparatrum eller tvättstugan.

VVS-företaget fick bakläxa för rördragningen, men delvis rätt av ARN ändå 

En fördel med den nya bockfixturen är att det inte krävs någon håltagning genom kakel och tätskikt för att montera väggbrickorna. Även det är gynnsamt ur vattenskadesynpunkt.

– Kompletteringen blir enklare och snabbare. Du behöver inte borra när du ska montera duschblandaren. Du fräser bara av och skruvar fast väggbrickorna, säger Mats Johansson, MM VVS andre delägare.

Anders FritzonEn fördel för oss som projektör är att vi slipper att slåss för var de stora fördelarskåpen ska stå någonstans.

VVS-konsulten Afry i Alingsås har ritat in systemet i två projekt. Gensvaret från kunderna har varit positivt över att slippa fördelarskåp och att kopplingarna har kunnat döljas i en kommod.

– En fördel för oss som projektör är att vi slipper att slåss för var de stora fördelarskåpen ska stå någonstans. Det har sparat en hel del tid och det krävs nästan alltid kompromisser med skåpen. Det är enkelt att både rita och att installera så det finns nog en stor potential för det här, säger Anders Fritzon, kontorschef på Afry i Alingsås.

Badrumsöverrraskning i chefens nyinköpta stuga: ”Jag har aldrig sett något liknande” 

Förutsättningar för att det ska fungera är att stammarna går i trapphuset och att badrummen ligger relativt nära trapphusen så att det inte behövs VVC, påpekar han.

– Om vi får vara med och påverka i ett tidigt skede så kan den funka i väldigt många olika typer av projekt. Annars är det mycket svårare att hitta trapphuslägena och då får vi titta på andra lösningar.

En är att i stället för fördelarskåp bara ha ett litet skåp för stamförgreningen i badrummet.

– Med en sådan hybridlösning fungerar det utan fördelarskåp i alla projekt. Ett sådant litet skåp är också lättare att gömma, exempelvis bakom en tvättmaskin. Då blir det också betydligt färre rör där kopplingarna finns inne i väggen, två i stället för kanske tio.