Logga in

”Jag har inte putsat några rörskarvar alls de senaste åren”

Publicerad
18 feb 2019, 06:00

Ska svetsade rörskarvar putsas eller inte? Frågan har väckts till liv i Facebook-gruppen Rörmokare utan gränser. Svaret är inte enkelt, men vi har läst om den senaste forskningen och reder ut vad som gäller.

Bilder på rostfria rör i en nybyggd kylcentral i Stockholm väcker både beundran och ifrågasättande i Facebook-gruppen Rörmokare utan gränser. ”Fint jobb, men putsar ni skarvarna?” undrar en kommentator.

Första jobbet på rörbryggan: ”Han visade mig hastigt hur det gick till, drog några skämt om Skånes överlägesenhet och gav mig en hög putstrissor”

– Jag har inte putsat några rörskarvar alls under de senaste åren. Det beror på att jag 2014 läste en forskarrapport om svetsade rör. Forskningen visade bland annat att det inte fanns någon anledning att putsa rostfria rör i icke-aggressiva miljöer, säger rörmokaren Conny Karlsson som lagt upp bilden.

Rapporten han refererar till heter Korrosionsrisker med kvarvarande svetsoxider på utsidan av rör i rostfritt stål och gavs ut av forskningsinstitutet Swerea Kimab.

”Det blir ingen rost i oputsade rörskarvar i kylcentraler”

Conny Karlsson, rörmokare

En slutsats från studien, som bland annat innefattade laboratorieförsök och enkäter med experter, är att det inte finns något behov av att avlägsna svetsoxider på rostfria rör (typ 304L och 316L) i torr fastighetsmiljö. Eventuella krav på efterbehandling av svetsfogarna beror av den omgivande miljöns korrosivitet, exempelvis fukt eller kondensvatten. Främsta korrosionsrisken uppges vara korrosiva salter från halogenhaltig isolering.

Läs mer: När robotarna tar över

– Det blir ingen rost i oputsade rörskarvar i kylcentraler. Det har både jag och andra sett när vi tagit isär gamla skarvar under halogenfri Armaflex-isolering, säger Conny Karlsson.

Han menar att praxis för putsning/polering av rörskarvar är en tradition från livs- och läkemedelsindustrin. Där har rostfria rör använts länge och kraven är extremt höga på att det inte får fastna bakterier på rören. Därför måste de vara släta. I kontors- och butiksfastigheter är förutsättningarna oftast helt annorlunda.

”Jag börjar nästan alltid blöda näsblod när jag putsar rör”

Ronny Heininen, rörmokare

Det handlar också om arbetsmiljö. Små metallpartiklar i luften som andas in är en känd hälsorisk. Putsning av rostfria svetsar frigör bland annat sexvärt krom, nickel och isocyanater. Rapporten från Swerea Kimab föreslår därför att behovet av putsning ställs mot de hälsorisker som yrkesarbetarna utsätts för.

Läs mer: Vibrerande verktyg farligast på bygget

Conny Karlssons kollega Ronny Heininen känner oro för hälsan varje gång han ska svetsa och putsa rörskarvar – trots att han bär skyddsutrustning.

– Jag börjar nästan alltid blöda näsblod när jag putsar rör. Krom går aldrig ur kroppen, så det känns onödigt. Det räcker med det man får i sig vid svetsningen, säger Ronny Heininen som även påpekar att det är hög grad av cancer hos yrkesgrupper som svetsar rostfritt.

Läs mer: ”Ta chansen att påverka”

Både han och Conny Karlsson efterlyser mer debatt kring rörputsning i fastigheter. Swerea Kimab-rapporten understryker att det behövs fler studier för att ge fullständiga svar på frågan. I dagsläget finns inte tillräckliga belägg för att ändra branschrekommendationerna i VVS-AMA (VVS & Kyl 12, PNU 2).